لوگوی ابزار واحد

02166393348 | 09129497346
صفحه اصلی
درباره ما
تماس
تلفن: 02166393348 | ENGLISH | PERSIAN
  • دسته محصول : AKKO هلدر و کفتراش

هلدر رو تراشی SCMCN به دو جهت چپ و راست میباشد
هلدر رو تراشی SCMCN با زاویه 50 درجه میباشد
هلدر رو تراشی SCMCN محصول شرکت آکو ترکیه میباشد
این هلدر SCMCNمختص اینسرت CCMT میباشد
هلدر رو تراشی SCMCN در سایزهای 8*8 ،10*10 ، 12*12 ، 16*16 ، 20*20 ، 25*25
هلدر رو تراشی SCMCN به صورت پیچ از رو و دارای زیربند نیز میباشد

هلدر رو تراشی آکو با سیستم S (پیچ از رو)
SCMCN 0808 E06
SCMCN 1010 E06
SCMCN 1212 F09
SCMCN 1212 F06
SCMCN 1616 H09
SCMCN 2020 K12
SCMCN 2525 M12

قیمت هلدر رو تراشی SCMCN، خرید هلدر رو تراشی SCMCN ، فروش هلدر رو تراشی SCMCN،هلدر رو تراشی SCMCN آکو ترکیه ،هلدر رو تراشی SCMCN تاکیمساش هلدر رو تراشی SCMCN ماروکس ،هلدر رو تراشی SCMCN سندویک ،هلدر رو تراشی SCMCN سکو سوئد ،قیمت هلدر رو تراشی SCMCN تاکیمساش ،قیمت هلدر رو تراشی SCMCN ماروکس ،قیمت هلدر رو تراشی SCMCN سندویک ،قیمت هلدر رو تراشی SCMCN ساندهوگ ، هلدر رو تراشی SCMCN هلدر رو تراشی SCMCN مکس کات ،فروش هلدر رو تراشی SCMCN مکس کات ، هلدر رو تراشی SCMCN بیاکس ترکیه ، هلدر رو تراشی هلدر رو تراشی SCMCN ، هلدر رو تراشی SCMCN زیربند دار، تکنیک ، هلدر رو تراشی SCMCN با پایین ترین قیمت ، هلدر رو تراشی SCMCN آلمانی ،هلدر رو تراشی SCMCN ایرانی ،هلدر رو تراشی سرامیک خور هلدر رو تراشی SCMCN ورگن ترکیه ، هلدر رو تراشی SCMCN مکس کات،هلدر رو تراشی SCMCNبر ترکیه هلدر رو تراشی سرامیک خور CTJNR/L استورم،قلم رو تراشی SCMCN ،

ابزار واحد فروشنده کلیه هلدر های رو تراشی میباشد
برای اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل بفرمایید
02166799388
02166784492
09126153325

AKKO
هلدر رو تراشی MTJNR/L
هلدر رو تراشی MTJNR/L
هلدر رو تراشی MTENN
هلدر رو تراشی MTENN
هلدر رو تراشی MTJNL
هلدر رو تراشی MTJNL
هلدر رو تراشی MWLNR
هلدر رو تراشی MWLNR
هلدر رو تراشی MWLNL
هلدر رو تراشی MWLNL
هلدر رو تراشی MWMNN
هلدر رو تراشی MWMNN
هلدر رو تراشPCBNR/L
هلدر رو تراشPCBNR/L
هلدر رو تراشی PCBNL
هلدر رو تراشی PCBNL
هلدر رو تراشی PCLNR
هلدر رو تراشی PCLNR
هلدر روتراشی PCLNL
هلدر روتراشی PCLNL
هلدر رو تراشی PCMNN
هلدر رو تراشی PCMNN
هلدر PDJNR/L
هلدر PDJNR/L
هلدر روتراشی آکو PDNNN
هلدر روتراشی آکو PDNNN
هلدر رو تراشی PSBNR/L
هلدر رو تراشی PSBNR/L
هلدر رو تراشی PSDNN
هلدر رو تراشی PSDNN
هلدر رو تراشی PSKNR/L
هلدر رو تراشی PSKNR/L
هلدر رو تراشی PSSNR/L
هلدر رو تراشی PSSNR/L
هلدر رو تراشی PTGNR/L
هلدر رو تراشی PTGNR/L
هلدر رو تراشی PTJNR/L
هلدر رو تراشی PTJNR/L
هلدر رو تراشی آکو PWLNR/L
هلدر رو تراشی آکو PWLNR/L
هلدر رو تراشی PTTNR/L
هلدر رو تراشی PTTNR/L
هلدر رو تراشی CKJNR/L
هلدر رو تراشی CKJNR/L
هلدر رو تراشی سرامیک خور CCLNR/L
هلدر رو تراشی سرامیک خور CCLNR/L
هلدر رو تراشی سرامیک خور CDJNR/L
هلدر رو تراشی سرامیک خور CDJNR/L
هلدر رو تراشی  CDNNN
هلدر رو تراشی CDNNN
هلدر رو تراشی سرامیک خور CSDNN
هلدر رو تراشی سرامیک خور CSDNN
هلدر روتراشی سرامیکی CSDNN
هلدر روتراشی سرامیکی CSDNN
هلدر رو تراشی سرامیک خور CSKNR/L آکو
هلدر رو تراشی سرامیک خور CSKNR/L آکو
هلدر رو تراشی سرامیک خور آکو CRDCN
هلدر رو تراشی سرامیک خور آکو CRDCN
هلدر رو تراشی سرامیک خور CSSNR/L
هلدر رو تراشی سرامیک خور CSSNR/L
هلدر رو تراشی سرامیک خور CTJNR/L
هلدر رو تراشی سرامیک خور CTJNR/L