لوگوی ابزار واحد

02166799388 | 09129497346
صفحه اصلی
درباره ما
تماس
تلفن: 02166799388 | ENGLISH | PERSIAN
  • دسته محصول : AKKO هلدر و کفتراش

هلدر رو تراشی MWLNR/L به رو صورت چپ و راست میباشد
هلدرهای رو تراشی MWLNR/L با زاویه 95 درجه میباشد
هلدر های رو تراشی MWLNR روبند دار و با روبند M میباشد
هلدر های MWLNR/L آکو برای بالا بردن عمر هلدر به صورت زیربند دار میباشد
برای بالا بردن کیفیت هلدر MTJNR/L به از روکش سندبلانست شده استفاده شده است
فرم اینسرت هلدر های MWLNR/L به صورت W میباشد

برای اطلاعات بیشتر با شرکت ما تماس بگیرید
هلدر رو تراشی آکو با روبندM
MWLNR 1616 H06
MWLNL 1616 H06
MWLNR 2020 K06
MWLNL 2020 K06
MWLNR 2525 M06
MWLNL 2525 M06
MWLNR 2020 K08
MWLNL 2020 K08
MWLNR 2525 M08
MWLNL 2525 M08
MWLNR 3232 P08
MWLNL 3232 P08

خرید هلدر رو تراشی MWLNR/L ،فروش هلدر رو تراشی MWLNR/L ،قیمت هلدر رو تراشیMWLNR/L ،هلدر رو تراشی MWLNR/L آکو، هلدر رو تراشی MWLNR/Lبا اینسرت زیر بند دار، هلدر رو تراشی MWLNR/L با اینسرت WNMG 06 ، WNMG 08 ، هلدر رو تراشی سه گوش نامنظم ،هلدر رو تراشی MWLNR/L در سایز های مختلف ، هلدر رو تراشی MWLNR/Lروکش دار

AKKO
هلدر رو تراشی MTJNR/L
هلدر رو تراشی MTJNR/L
هلدر رو تراشی MTENN
هلدر رو تراشی MTENN
هلدر رو تراشی MTJNL
هلدر رو تراشی MTJNL
هلدر رو تراشی MWLNR
هلدر رو تراشی MWLNR
هلدر رو تراشی MWMNN
هلدر رو تراشی MWMNN
هلدر رو تراشPCBNR/L
هلدر رو تراشPCBNR/L
هلدر رو تراشی PCBNL
هلدر رو تراشی PCBNL
هلدر رو تراشی PCLNR
هلدر رو تراشی PCLNR
هلدر روتراشی PCLNL
هلدر روتراشی PCLNL
هلدر رو تراشی PCMNN
هلدر رو تراشی PCMNN
هلدر PDJNR/L
هلدر PDJNR/L
هلدر روتراشی آکو PDNNN
هلدر روتراشی آکو PDNNN
هلدر رو تراشی PSBNR/L
هلدر رو تراشی PSBNR/L
هلدر رو تراشی PSDNN
هلدر رو تراشی PSDNN
هلدر رو تراشی PSKNR/L
هلدر رو تراشی PSKNR/L
هلدر رو تراشی PSSNR/L
هلدر رو تراشی PSSNR/L
هلدر رو تراشی PTGNR/L
هلدر رو تراشی PTGNR/L
هلدر رو تراشی PTJNR/L
هلدر رو تراشی PTJNR/L
هلدر رو تراشی آکو PWLNR/L
هلدر رو تراشی آکو PWLNR/L
هلدر رو تراشی PTTNR/L
هلدر رو تراشی PTTNR/L
هلدر رو تراشی CKJNR/L
هلدر رو تراشی CKJNR/L
هلدر رو تراشی سرامیک خور CCLNR/L
هلدر رو تراشی سرامیک خور CCLNR/L
هلدر رو تراشی سرامیک خور CDJNR/L
هلدر رو تراشی سرامیک خور CDJNR/L
هلدر رو تراشی  CDNNN
هلدر رو تراشی CDNNN
هلدر رو تراشی سرامیک خور CSDNN
هلدر رو تراشی سرامیک خور CSDNN
هلدر روتراشی سرامیکی CSDNN
هلدر روتراشی سرامیکی CSDNN
هلدر رو تراشی سرامیک خور CSKNR/L آکو
هلدر رو تراشی سرامیک خور CSKNR/L آکو
هلدر رو تراشی سرامیک خور آکو CRDCN
هلدر رو تراشی سرامیک خور آکو CRDCN
هلدر رو تراشی سرامیک خور CSSNR/L
هلدر رو تراشی سرامیک خور CSSNR/L
هلدر رو تراشی سرامیک خور CTJNR/L
هلدر رو تراشی سرامیک خور CTJNR/L
هلدر رو تراشی SCMCN
هلدر رو تراشی SCMCN