لوگوی ابزار واحد

02166799388 | 09129497346
صفحه اصلی
درباره ما
تماس
تلفن: 02166799388 | ENGLISH | PERSIAN
  • دسته محصول : AKKO هلدر و کفتراش

هلدر روتراشی PDJNR/Lبا زاویه 93 درجه میباشد
هلدر رو تراشی PDJNR/L به صورت چکمه ای میباشد ولی شرکت آکو برای بهتر کردن کار خود از روبند نیز استفاده کرده
هلدر های رو تراشی PDJNR/L به دو صورت چپ و راست میباشد
این نوع هلدر های PDJNR/L در سایزهای 16*16 ، 20*20 ، 25*25 ، 32*32 ، 40*40 ، موجود میباشد
هلدر های PDJNR/L دارای زیربند میباشد که باعث بالا رفت عمر ابزار میشود
هلدر های PDJNR/L محصول شرکت آکو ترکیه میباشد

هلدر رو تراشی PDJNR آکو با سیستم P (چکمه ای)

PCMNN 2020 K12C
PCMNN 2525 M12C
PCMNN 3232 P12C
PCMNN 2525 M16C
PCMNN 3232 P16C
PCMNN 3232 P19C
PCMNN 4040 S19C
PCMNN 5050 S19C
PCMNN 5050 S25C
PDJNR 1616 H11
PDJNL 1616 H11
PDJNR 2020 K11
PDJNL 2020 K11
PDJNR 2525 M11
PDJNL 2525 M11
PDJNR 2020 K15C
PDJNL 2020 K15C
PDJNR 2525 M15C
PDJNL 2525 M15C
PDJNR 3232 P15C
PDJNL 3232 P15C
PDJNR 4040 S15C
PDJNL 4040 S15C

فروش هلدر رو تراشی PDJNR/L،خرید هلدر رو تراشی PDJNR/L،قیمت هلدر رو تراشیPDJNR/L،هلدر رو تراشی PDJNR/Lبا اینسرت فرم C،
هلدر روتراشی PDJNR/L روکش دار میباشد

AKKO
هلدر رو تراشی MTJNR/L
هلدر رو تراشی MTJNR/L
هلدر رو تراشی MTENN
هلدر رو تراشی MTENN
هلدر رو تراشی MTJNL
هلدر رو تراشی MTJNL
هلدر رو تراشی MWLNR
هلدر رو تراشی MWLNR
هلدر رو تراشی MWLNL
هلدر رو تراشی MWLNL
هلدر رو تراشی MWMNN
هلدر رو تراشی MWMNN
هلدر رو تراشPCBNR/L
هلدر رو تراشPCBNR/L
هلدر رو تراشی PCBNL
هلدر رو تراشی PCBNL
هلدر رو تراشی PCLNR
هلدر رو تراشی PCLNR
هلدر روتراشی PCLNL
هلدر روتراشی PCLNL
هلدر رو تراشی PCMNN
هلدر رو تراشی PCMNN
هلدر روتراشی آکو PDNNN
هلدر روتراشی آکو PDNNN
هلدر رو تراشی PSBNR/L
هلدر رو تراشی PSBNR/L
هلدر رو تراشی PSDNN
هلدر رو تراشی PSDNN
هلدر رو تراشی PSKNR/L
هلدر رو تراشی PSKNR/L
هلدر رو تراشی PSSNR/L
هلدر رو تراشی PSSNR/L
هلدر رو تراشی PTGNR/L
هلدر رو تراشی PTGNR/L
هلدر رو تراشی PTJNR/L
هلدر رو تراشی PTJNR/L
هلدر رو تراشی آکو PWLNR/L
هلدر رو تراشی آکو PWLNR/L
هلدر رو تراشی PTTNR/L
هلدر رو تراشی PTTNR/L
هلدر رو تراشی CKJNR/L
هلدر رو تراشی CKJNR/L
هلدر رو تراشی سرامیک خور CCLNR/L
هلدر رو تراشی سرامیک خور CCLNR/L
هلدر رو تراشی سرامیک خور CDJNR/L
هلدر رو تراشی سرامیک خور CDJNR/L
هلدر رو تراشی  CDNNN
هلدر رو تراشی CDNNN
هلدر رو تراشی سرامیک خور CSDNN
هلدر رو تراشی سرامیک خور CSDNN
هلدر روتراشی سرامیکی CSDNN
هلدر روتراشی سرامیکی CSDNN
هلدر رو تراشی سرامیک خور CSKNR/L آکو
هلدر رو تراشی سرامیک خور CSKNR/L آکو
هلدر رو تراشی سرامیک خور آکو CRDCN
هلدر رو تراشی سرامیک خور آکو CRDCN
هلدر رو تراشی سرامیک خور CSSNR/L
هلدر رو تراشی سرامیک خور CSSNR/L
هلدر رو تراشی سرامیک خور CTJNR/L
هلدر رو تراشی سرامیک خور CTJNR/L
هلدر رو تراشی SCMCN
هلدر رو تراشی SCMCN