لوگوی ابزار واحد

02166799388 | 09129497346
صفحه اصلی
درباره ما
تماس
تلفن: 02166799388 | ENGLISH | PERSIAN
  • دسته محصول : AKKO هلدر و کفتراش

خلدر رو تراشی PSKNR/L به دو جهت چپ و راست میباشد
هلدر رو تراشی PSKNR/L با زاویه 75 درجه میباشد
هلدر رو تراشی PSKNR/L به صورت چکمه ای میباشد
هلدر رو تراشی PSKNR/L محصول شرکت آکو ترکیه میباشد
هلدر رو تراشی PSKNR/L به صورت زیربند دار میباشد
این نوع هلدر های PSKNR/L مختص اینسرت هایی با فرم S میباشد
هلدر رو تراشی PSKNR/L در سایزهای 16*16 ، 20*20 ، 25*25 ، 32*32 ، 40*40 ، 50*50 میباشد

هلدر رو تراشی آکو با سیستم P (چکمه ای)
PSKNR 2020 K09
PSKNL 2020 K09
PSKNR 2020 K12C
PSKNL 2020 K12C
PSKNR 2525 M12C
PSKNL 2525 M12C
PSKNR 3232 P12C
PSKNL 3232 P12C
PSKNR 2525 M15C
PSKNL 2525 M15C
PSKNR 3232 P15C
PSKNL 3232 P15C
PSKNR 3232 P19C
PSKNL 3232 P19C
PSKNR 4040 S19C
PSKNL 4040 S19C
PSKNR 4040 S25C
PSKNL 4040 S25C
PSKNR 5050 S25C
PSKNL 5050 S25C

قیمت هلدر روتراشی PSKNR/L ، خرید هلدر رو تراشی PSKNR/L ، فروش هلدر رو تراشیPSKNR/L ،هلدر رو تراشی PSKNR/L آکو ترکیه ،هلدر رو تراشی PSKNR/L تاکیمساش ،هلدر رو تراشی PSKNR/L ماروکس ،هلدر رو تراشی PSKNR/L سندویک ، هلدر رو تراشی PSKNR/L سکو سوئد ،قیمت هلدر رو تراشی PSKNR/Lتاکیمساش ،قیمت هلدر رو تراشی PSKNR/L ماروکس ،قیمت هلدر رو تراشی PSKNR/L سندویک ،قیمت هلدر رو تراشی PSKNR/L ساندهوگ ، PSKNR/Lهلدر رو تراشی PSKNR/L مکس کات ،فروش هلدر رو تراشی PSKNR/L مکس کات ، هلدر رو تراشی PSKNR/L بیاکس ترکیه ، هلدر رو تراشی PSKNR/L2525 M15 ، هلدر رو تراشی PSKNR/L زیربند دار

AKKO
هلدر رو تراشی MTJNR/L
هلدر رو تراشی MTJNR/L
هلدر رو تراشی MTENN
هلدر رو تراشی MTENN
هلدر رو تراشی MTJNL
هلدر رو تراشی MTJNL
هلدر رو تراشی MWLNR
هلدر رو تراشی MWLNR
هلدر رو تراشی MWLNL
هلدر رو تراشی MWLNL
هلدر رو تراشی MWMNN
هلدر رو تراشی MWMNN
هلدر رو تراشPCBNR/L
هلدر رو تراشPCBNR/L
هلدر رو تراشی PCBNL
هلدر رو تراشی PCBNL
هلدر رو تراشی PCLNR
هلدر رو تراشی PCLNR
هلدر روتراشی PCLNL
هلدر روتراشی PCLNL
هلدر رو تراشی PCMNN
هلدر رو تراشی PCMNN
هلدر PDJNR/L
هلدر PDJNR/L
هلدر روتراشی آکو PDNNN
هلدر روتراشی آکو PDNNN
هلدر رو تراشی PSBNR/L
هلدر رو تراشی PSBNR/L
هلدر رو تراشی PSDNN
هلدر رو تراشی PSDNN
هلدر رو تراشی PSSNR/L
هلدر رو تراشی PSSNR/L
هلدر رو تراشی PTGNR/L
هلدر رو تراشی PTGNR/L
هلدر رو تراشی PTJNR/L
هلدر رو تراشی PTJNR/L
هلدر رو تراشی آکو PWLNR/L
هلدر رو تراشی آکو PWLNR/L
هلدر رو تراشی PTTNR/L
هلدر رو تراشی PTTNR/L
هلدر رو تراشی CKJNR/L
هلدر رو تراشی CKJNR/L
هلدر رو تراشی سرامیک خور CCLNR/L
هلدر رو تراشی سرامیک خور CCLNR/L
هلدر رو تراشی سرامیک خور CDJNR/L
هلدر رو تراشی سرامیک خور CDJNR/L
هلدر رو تراشی  CDNNN
هلدر رو تراشی CDNNN
هلدر رو تراشی سرامیک خور CSDNN
هلدر رو تراشی سرامیک خور CSDNN
هلدر روتراشی سرامیکی CSDNN
هلدر روتراشی سرامیکی CSDNN
هلدر رو تراشی سرامیک خور CSKNR/L آکو
هلدر رو تراشی سرامیک خور CSKNR/L آکو
هلدر رو تراشی سرامیک خور آکو CRDCN
هلدر رو تراشی سرامیک خور آکو CRDCN
هلدر رو تراشی سرامیک خور CSSNR/L
هلدر رو تراشی سرامیک خور CSSNR/L
هلدر رو تراشی سرامیک خور CTJNR/L
هلدر رو تراشی سرامیک خور CTJNR/L
هلدر رو تراشی SCMCN
هلدر رو تراشی SCMCN