لوگوی ابزار واحد

02166393348 | 09129497346
صفحه اصلی
درباره ما
تماس
تلفن: 02166393348 | ENGLISH | PERSIAN
  • دسته محصول : AKKO هلدر و کفتراش

هلدر رو تراشی PSSNR/L در دو جهت چپ و راست میباشد
هلدر رو تراشی PSSNR/L با زاویه 45 درجه میباشد
هلدر رو تراشی PSSNR/L محصول شرکت آکو ترکیه میباشد
هلدر رو تراش PSSNR/L به صورت چکمه از زیر میباشد که شرکت آکو ترکیه برای بالا بردن کیفیت هلدر از یک روبند به صورت یدک استفاده کرده است
هلدر رو تراشی PSSNR/L در سایزهای 16*16 ،20*20 ، 25*25 ، 32*32 ، 4*40 ، 50*50 میباشد
این هلدرها نیز دارای زیربند نیز هستند
هلدرهای روتراشی PSSNR/L مختص اینسرت های S میباشد

هلدر رو تراشی آکو با سیستم P (چکمه ای)
PSSNR 1616 H09
PSSNL 1616 H09
PSSNR 2020 K09
PSSNL 2020 K09
PSSNR 2020 K12C
PSSNL 2020 K12C
PSSNR 2525 M12C
PSSNL 2525 M12C
PSSNR 3232 P12C
PSSNL 3232 P12C
PSSNR 3232 P15C
PSSNL 3232 P15C
PSSNR 3232 P19C
PSSNL 3232 P19C
PSSNR 4040 S19C
PSSNL 4040 S19C
PSSNR 4040 S25C
PSSNL 4040 S25C

قیمت هلدر روتراشی PSSNR/L، خرید هلدر رو تراشی PSSNR/L ، فروش هلدر رو تراشیPSSNR/L ،هلدر رو تراشی PSSNR/L آکو ترکیه ،هلدر رو تراشی PSSNR/L تاکیمساش ،هلدر رو تراشی PSSNR/L ماروکس ،هلدر رو تراشی PSSNR/L سندویک ، هلدر رو تراشی PSSNR/L سکو سوئد ،قیمت هلدر رو تراشی PSSNR/Lتاکیمساش ،قیمت هلدر رو تراشی PSKNR/L ماروکس ،قیمت هلدر رو تراشی PSSNR/L سندویک ،قیمت هلدر رو تراشی PSSNR/L ساندهوگ ، PSSNR/Lهلدر رو تراشی PSSNR/L مکس کات ،فروش هلدر رو تراشی PSSNR/L مکس کات ، هلدر رو تراشی PSSNR/L بیاکس ترکیه ، هلدر رو تراشی PSSNR/L/L2525 M15 ، هلدر رو تراشی PSSNR/L زیربند دار، هلدر رو تراشی PSSNR/L تکنیک ، هلدر درو تراشی PSSNR/L با پایین ترین قیمت

AKKO
هلدر رو تراشی MTJNR/L
هلدر رو تراشی MTJNR/L
هلدر رو تراشی MTENN
هلدر رو تراشی MTENN
هلدر رو تراشی MTJNL
هلدر رو تراشی MTJNL
هلدر رو تراشی MWLNR
هلدر رو تراشی MWLNR
هلدر رو تراشی MWLNL
هلدر رو تراشی MWLNL
هلدر رو تراشی MWMNN
هلدر رو تراشی MWMNN
هلدر رو تراشPCBNR/L
هلدر رو تراشPCBNR/L
هلدر رو تراشی PCBNL
هلدر رو تراشی PCBNL
هلدر رو تراشی PCLNR
هلدر رو تراشی PCLNR
هلدر روتراشی PCLNL
هلدر روتراشی PCLNL
هلدر رو تراشی PCMNN
هلدر رو تراشی PCMNN
هلدر PDJNR/L
هلدر PDJNR/L
هلدر روتراشی آکو PDNNN
هلدر روتراشی آکو PDNNN
هلدر رو تراشی PSBNR/L
هلدر رو تراشی PSBNR/L
هلدر رو تراشی PSDNN
هلدر رو تراشی PSDNN
هلدر رو تراشی PSKNR/L
هلدر رو تراشی PSKNR/L
هلدر رو تراشی PTGNR/L
هلدر رو تراشی PTGNR/L
هلدر رو تراشی PTJNR/L
هلدر رو تراشی PTJNR/L
هلدر رو تراشی آکو PWLNR/L
هلدر رو تراشی آکو PWLNR/L
هلدر رو تراشی PTTNR/L
هلدر رو تراشی PTTNR/L
هلدر رو تراشی CKJNR/L
هلدر رو تراشی CKJNR/L
هلدر رو تراشی سرامیک خور CCLNR/L
هلدر رو تراشی سرامیک خور CCLNR/L
هلدر رو تراشی سرامیک خور CDJNR/L
هلدر رو تراشی سرامیک خور CDJNR/L
هلدر رو تراشی  CDNNN
هلدر رو تراشی CDNNN
هلدر رو تراشی سرامیک خور CSDNN
هلدر رو تراشی سرامیک خور CSDNN
هلدر روتراشی سرامیکی CSDNN
هلدر روتراشی سرامیکی CSDNN
هلدر رو تراشی سرامیک خور CSKNR/L آکو
هلدر رو تراشی سرامیک خور CSKNR/L آکو
هلدر رو تراشی سرامیک خور آکو CRDCN
هلدر رو تراشی سرامیک خور آکو CRDCN
هلدر رو تراشی سرامیک خور CSSNR/L
هلدر رو تراشی سرامیک خور CSSNR/L
هلدر رو تراشی سرامیک خور CTJNR/L
هلدر رو تراشی سرامیک خور CTJNR/L
هلدر رو تراشی SCMCN
هلدر رو تراشی SCMCN