لوگوی ابزار واحد

02166799388 | 09129497346
صفحه اصلی
درباره ما
تماس
تلفن: 02166799388 | ENGLISH | PERSIAN
  • دسته محصول : AKKO هلدر و کفتراش

هلدر رو تراشی PSBNR/L به دو صورت چپ و راست موجود میباشد
هلدر رو تراشی PSBNR/L با زاویه 75 درجه میباشد
هلدر های رو تراشی PSBNR/L به صورت چکمه ای میباشد که برای بالا رفتن مقاومت الماس از روبند نیز در این هلدرها استفاده شده است
این نوع هلدرهای دارای زیربند نیز میباشد
کلیه هلدر های آکو ترکیه داری روکش نیز هست
هلدر های رو تراشی PSBNR/L مختص اینسرت هایی با فرم S میباشد
هلدر های رو تراشی PSBNR/L در سایزهای 16*16 ، 20*20 ، 25*25 ، 32*32 ، 40*40 ، 50*50

هلدر رو تراشی آکو با سیستم P (چکمه ای)

PSBNR 1616 H09
PSBNL 1616 H09
PSBNR 2020 K09
PSBNL 2020 K09
PSBNR 2525 M12C
PSBNL 2525 M12C
PSBNR 3232 P12C
PSBNL 3232 P12C
PSBNL 2525 M15
PSBNR 2525 M15
PSBNR 3232 P15C
PSBNL 3232 P15C
PSBNR 3232 P19C
PSBNL 3232 P19C
PSBNR 4040 S19C
PSBNL 4040 S19C
PSBNR 4040 S25C
PSBNL 4040 S25C
PSBNR 5050 S25C
PSBNL 5050 S25C

خرید هلدر رو تراش PSBNR/L ، فروش هلدر رو تراشی PSBNR/L ، قیمت هلدر رو تراشی PSBNR/L آکو ترکیه ، هلدر رو تراشی 75 درجه PSBNR/L ،هلدر رو تراشی PSBNR/L با اینسرت SNMG 12 ، SNMG15 ، SNMG 19 موجود میباشد
هلدر رو تراشی روکش دار PSBNR/L

AKKO
هلدر رو تراشی MTJNR/L
هلدر رو تراشی MTJNR/L
هلدر رو تراشی MTENN
هلدر رو تراشی MTENN
هلدر رو تراشی MTJNL
هلدر رو تراشی MTJNL
هلدر رو تراشی MWLNR
هلدر رو تراشی MWLNR
هلدر رو تراشی MWLNL
هلدر رو تراشی MWLNL
هلدر رو تراشی MWMNN
هلدر رو تراشی MWMNN
هلدر رو تراشPCBNR/L
هلدر رو تراشPCBNR/L
هلدر رو تراشی PCBNL
هلدر رو تراشی PCBNL
هلدر رو تراشی PCLNR
هلدر رو تراشی PCLNR
هلدر روتراشی PCLNL
هلدر روتراشی PCLNL
هلدر رو تراشی PCMNN
هلدر رو تراشی PCMNN
هلدر PDJNR/L
هلدر PDJNR/L
هلدر روتراشی آکو PDNNN
هلدر روتراشی آکو PDNNN
هلدر رو تراشی PSDNN
هلدر رو تراشی PSDNN
هلدر رو تراشی PSKNR/L
هلدر رو تراشی PSKNR/L
هلدر رو تراشی PSSNR/L
هلدر رو تراشی PSSNR/L
هلدر رو تراشی PTGNR/L
هلدر رو تراشی PTGNR/L
هلدر رو تراشی PTJNR/L
هلدر رو تراشی PTJNR/L
هلدر رو تراشی آکو PWLNR/L
هلدر رو تراشی آکو PWLNR/L
هلدر رو تراشی PTTNR/L
هلدر رو تراشی PTTNR/L
هلدر رو تراشی CKJNR/L
هلدر رو تراشی CKJNR/L
هلدر رو تراشی سرامیک خور CCLNR/L
هلدر رو تراشی سرامیک خور CCLNR/L
هلدر رو تراشی سرامیک خور CDJNR/L
هلدر رو تراشی سرامیک خور CDJNR/L
هلدر رو تراشی  CDNNN
هلدر رو تراشی CDNNN
هلدر رو تراشی سرامیک خور CSDNN
هلدر رو تراشی سرامیک خور CSDNN
هلدر روتراشی سرامیکی CSDNN
هلدر روتراشی سرامیکی CSDNN
هلدر رو تراشی سرامیک خور CSKNR/L آکو
هلدر رو تراشی سرامیک خور CSKNR/L آکو
هلدر رو تراشی سرامیک خور آکو CRDCN
هلدر رو تراشی سرامیک خور آکو CRDCN
هلدر رو تراشی سرامیک خور CSSNR/L
هلدر رو تراشی سرامیک خور CSSNR/L
هلدر رو تراشی سرامیک خور CTJNR/L
هلدر رو تراشی سرامیک خور CTJNR/L
هلدر رو تراشی SCMCN
هلدر رو تراشی SCMCN