لوگوی ابزار واحد

02166799388 | 09129497346
صفحه اصلی
درباره ما
تماس
تلفن: 02166799388 | ENGLISH | PERSIAN
  • دسته محصول : AKKO هلدر و کفتراش

هلدر رو تراشی MTJNR به دو صورت چپ و راست موجود میباشد
هلدر های رو تراشی MTJNR/L با زاویه 93 درجه میباشد
هلدر های روتراشی MTJNR/L روبند دار و با روبند M میباشد
هلدر MTJNR/L برای بالا بردن طول عمر هلدر دارای زیر بند میباشد
هلدر روتراشی MTJNR/L مختص اینسرت هایی با فرم TN میباشد
این هلدر هایMTJNR در ابعاد 20*20 ، 25*25 ، 32*32 ، 40*40 ، 50*50 میباشد
هلدر های MTJNR آکو برای بالا رفتن کیفیت دارای روکش میباشد
برای اطلاعات بیشتر با این شرکت تماس بگیریدهلدر رو تراشی آکو با روبندM
هلدر رو تراشی آکو با روبندM
هلدر رو تراشی آکو با روبندM
هلدر رو تراشی آکو با روبندM
هلدر رو تراشی آکو با روبندM
هلدر رو تراشی آکو با روبندM
هلدر رو تراشی آکو با روبندM
هلدر رو تراشی آکو با روبندM
هلدر رو تراشی آکو با روبندM
هلدر رو تراشی آکو با روبندM
هلدر رو تراشی آکو با روبندM
هلدر رو تراشی آکو با روبندM
MTJNR 2020 K16
MTJNL 2020 K16
MTJNR 2525 M16
MTJNL 2525 M16
MTJNR 3232 P16
MTJNL 3232 P16
MTJNR 2525 M22
MTJNL 2525 M22
MTJNR 3232 P22
MTJNL 3232 P22
MTJNR 4040 S22
MTJNL 4040 S22

هلدر رو تراشی MTJNR/L ، هلدر رو تراشی سه گوش خور ، هلدر رو تراشی MTJNR/L آکو ترکیه، فروش هلدر MTJNR/L ، خرید هلدر MTJNR/L ، قیمت هلدر رو تراشی MTJNL ، هلدر رو تراشی MTJNL 2525 M 22 ، هلدر MTJNL با اینسرت TNMG 16، TNMG 22

AKKO
هلدر رو تراشی MTJNR/L
هلدر رو تراشی MTJNR/L
هلدر رو تراشی MTENN
هلدر رو تراشی MTENN
هلدر رو تراشی MWLNR
هلدر رو تراشی MWLNR
هلدر رو تراشی MWLNL
هلدر رو تراشی MWLNL
هلدر رو تراشی MWMNN
هلدر رو تراشی MWMNN
هلدر رو تراشPCBNR/L
هلدر رو تراشPCBNR/L
هلدر رو تراشی PCBNL
هلدر رو تراشی PCBNL
هلدر رو تراشی PCLNR
هلدر رو تراشی PCLNR
هلدر روتراشی PCLNL
هلدر روتراشی PCLNL
هلدر رو تراشی PCMNN
هلدر رو تراشی PCMNN
هلدر PDJNR/L
هلدر PDJNR/L
هلدر روتراشی آکو PDNNN
هلدر روتراشی آکو PDNNN
هلدر رو تراشی PSBNR/L
هلدر رو تراشی PSBNR/L
هلدر رو تراشی PSDNN
هلدر رو تراشی PSDNN
هلدر رو تراشی PSKNR/L
هلدر رو تراشی PSKNR/L
هلدر رو تراشی PSSNR/L
هلدر رو تراشی PSSNR/L
هلدر رو تراشی PTGNR/L
هلدر رو تراشی PTGNR/L
هلدر رو تراشی PTJNR/L
هلدر رو تراشی PTJNR/L
هلدر رو تراشی آکو PWLNR/L
هلدر رو تراشی آکو PWLNR/L
هلدر رو تراشی PTTNR/L
هلدر رو تراشی PTTNR/L
هلدر رو تراشی CKJNR/L
هلدر رو تراشی CKJNR/L
هلدر رو تراشی سرامیک خور CCLNR/L
هلدر رو تراشی سرامیک خور CCLNR/L
هلدر رو تراشی سرامیک خور CDJNR/L
هلدر رو تراشی سرامیک خور CDJNR/L
هلدر رو تراشی  CDNNN
هلدر رو تراشی CDNNN
هلدر رو تراشی سرامیک خور CSDNN
هلدر رو تراشی سرامیک خور CSDNN
هلدر روتراشی سرامیکی CSDNN
هلدر روتراشی سرامیکی CSDNN
هلدر رو تراشی سرامیک خور CSKNR/L آکو
هلدر رو تراشی سرامیک خور CSKNR/L آکو
هلدر رو تراشی سرامیک خور آکو CRDCN
هلدر رو تراشی سرامیک خور آکو CRDCN
هلدر رو تراشی سرامیک خور CSSNR/L
هلدر رو تراشی سرامیک خور CSSNR/L
هلدر رو تراشی سرامیک خور CTJNR/L
هلدر رو تراشی سرامیک خور CTJNR/L
هلدر رو تراشی SCMCN
هلدر رو تراشی SCMCN