لوگوی ابزار واحد

02166393348 | 09129497346
صفحه اصلی
درباره ما
تماس
تلفن: 02166393348 | ENGLISH | PERSIAN
  • دسته محصول : AKKO هلدر و کفتراش

هلدر گام زنی رو تراش TER/L به صورت چپ و راست میباشد
هلدر گام زنی رو تراش TER/L دارای زیربند میباشد
هلدر گام زنی رو تراش TER/L به صورت پیچ از رو میباشد
هلدر گام زنی رو تراش TER/L در سایزهای 8*8 10*10 12*12 16*16 20*20 25*25 32*32 40*40 میباشد

هلدر گام زنی رو تراش SER/L در سایزهای زیر میباشد
هلدر گام زنی رو تراش TER/L 0808 E11
هلدر گام زنی رو تراش TER/L 1010 E11
هلدر گام زنی رو تراش TER/L 1212 F11
هلدر گام زنی رو تراش TER/L 1616 H11
هلدر گام زنی رو تراش TER/L 1616 H16C
هلدر گام زنی رو تراش TER/L 2020 K16C
هلدر گام زنی رو تراش TER/L 2525 M16C
هلدر گام زنی رو تراش TER/L 3232 P16C
هلدر گام زنی رو تراش TER/L 2525 M22C
هلدر گام زنی رو تراش TER/L 3232 P22C
هلدر گام زنی رو تراش TER/L 4040 S22C
هلدر گام زنی رو تراش TER/L 2525 M16C
هلدر گام زنی رو تراش TER/L 2525 M22C-S
هلدر گام زنی رو تراش TER/L 2020 K16C-S
هلدر گام زنی رو تراش TER/L 2525 M16C-S
هلدر گام زنی رو تراش TER/L 3232 P16C-S


هلدر گام زنی رو تراش آکو،هلدر گام زنی روتراشی سندویک،هلدر گام زنی روتراشی بیاکس ،هلدر گام زنی رو تراشی سکو،هلدر گام زنی


برای اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس بگیرید
02166784492
09126153325

AKKO
هلدر رو تراشی TCBNR/L
هلدر رو تراشی TCBNR/L
هلدر رو تراشی TCKNR/L
هلدر رو تراشی TCKNR/L
هلدر رو تراشی TCLNR/L
هلدر رو تراشی TCLNR/L
هلدر رو تراشی TCMNN
هلدر رو تراشی TCMNN
هلدر رو تراشی TCZNN
هلدر رو تراشی TCZNN
هلدر رو تراشی TDHNR
هلدر رو تراشی TDHNR
هلدر TDJNR/L
هلدر TDJNR/L
هلدر تراشکاری TDNNN
هلدر تراشکاری TDNNN
هلدر تراشکاری TSDNN
هلدر تراشکاری TSDNN
هلدر تراشکاری TSKNR
هلدر تراشکاری TSKNR
کف تراش XDMW
کف تراش XDMW
ابزار کف تراش ODMT خور
ابزار کف تراش ODMT خور
کف تراش OFMT خور
کف تراش OFMT خور
هلدر برش مخصوص اینسرت KROLOY
هلدر برش مخصوص اینسرت KROLOY
هلدر برش مخصوص اینسرت SUMITOMO
هلدر برش مخصوص اینسرت SUMITOMO
هلدر برش رو تراشی مخصوص اینسرت HORN المان
هلدر برش رو تراشی مخصوص اینسرت HORN المان
هلدر برش رو تراشی مخصوص اینسرت HORN کوچک
هلدر برش رو تراشی مخصوص اینسرت HORN کوچک
هلدر برش رو تراشی اینسرت zcc دو سر
هلدر برش رو تراشی اینسرت zcc دو سر
هلدر رو تراشی TSSNR/L
هلدر رو تراشی TSSNR/L
هلدر رو تراش TSSNR
هلدر رو تراش TSSNR
هلدر رو تراش TTENN
هلدر رو تراش TTENN
هلدر رو تراش TTGNR/L
هلدر رو تراش TTGNR/L
هلدر رو تراشی TTJNR
هلدر رو تراشی TTJNR
هلدر رو تراش TVHNR/L آکو
هلدر رو تراش TVHNR/L آکو
هلدر رو تراشی TVJNR/L
هلدر رو تراشی TVJNR/L
هلدر رو تراشی TVVNN
هلدر رو تراشی TVVNN
هلدر رو تراشی TWLNR/L
هلدر رو تراشی TWLNR/L
هلدر داخل تراشی TCLNR/L
هلدر داخل تراشی TCLNR/L
هلدر داخل تراشی آکو TD-NR/L
هلدر داخل تراشی آکو TD-NR/L
هلدر داخل تراشی TDQNR/L
هلدر داخل تراشی TDQNR/L
هلدر کاتریج SCMCN آکو
هلدر کاتریج SCMCN آکو
کاتریج STXCR/L آکو
کاتریج STXCR/L آکو
هلدر گام زنی رو تراش SER/L
هلدر گام زنی رو تراش SER/L
هلدر گام زنی داخل تراشی SIR/L
هلدر گام زنی داخل تراشی SIR/L
هلدر رو تراشی SCACR/L
هلدر رو تراشی SCACR/L
هلدر رو تراشی SCLCR/L آکو
هلدر رو تراشی SCLCR/L آکو
هلدر رو تراشی SCMCN آکو
هلدر رو تراشی SCMCN آکو