لوگوی ابزار واحد

02166799388 | 09129497346
صفحه اصلی
درباره ما
تماس
تلفن: 02166799388 | ENGLISH | PERSIAN
  • دسته محصول : AKKO هلدر و کفتراش

هلدر رو تراشی TDJNR با زاویه 93 درجه میباشد
هلدر رو تراشی TDJNR با روبند T میباشد
هلدر رو تراشی TDJNR محصول شرکت آکو ترکیه میباشد
هلدر رو تراشی TDJNR دارای زیربند میباشد
هلدر رو تراشی TDJNR مختص اینسرت DNMG میباشد
هلدر رو تراشی TDJNR به دو صورت چپ و راست میباشد
هلدر رو تراشی TDJNR در سایزهای 1616 2020 2525 3232 4040 میباشد

هلدر رو تراشی TDJNR

هلدر TDJNR/L 1616 H11
هلدر TDJNR/L 2020 K11
هلدر TDJNR/L 2525 M11
هلدر TDJNR/L 2020 K15
هلدر TDJNR/L 2525 M15
هلدر TDJNR/L 3232 P15
هلدر TDJNR/L 4040 S15
هلدر TDJNR/L 5050 S15
هلدر TDJNR/L 2020 K1504
هلدر TDJNR/L 2525 M1504
هلدر TDJNR/L 3232 P1504
هلدر TDJNR/L 4040 S1504


هلدر تراشکاری TDJNR/L،هلدر TDJNR/L اکو ترکیه،هلدر TDJNR/L 2525 ،هلدر TDJNR/L سندویک،هلدر رو تراشی TDJNR/L بیاکس، هلدر رو تراشی TDJNR/L ورگن ترکیه،هلدر رو تراشی TDJNR/L سکو سوئد، هلدر تراش TDJNR/L روبند دار،هلدر TDJNR/L زیربند دار،TDJNR/L، هلدر TDJNR/L 4040 ،هلدر رو تراشی TDJNR/L تکنیک ترکیه،

برای اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس بگیرید
02166799388
02166784492
09129497346

AKKO
هلدر رو تراشی TCBNR/L
هلدر رو تراشی TCBNR/L
هلدر رو تراشی TCKNR/L
هلدر رو تراشی TCKNR/L
هلدر رو تراشی TCLNR/L
هلدر رو تراشی TCLNR/L
هلدر رو تراشی TCMNN
هلدر رو تراشی TCMNN
هلدر رو تراشی TCZNN
هلدر رو تراشی TCZNN
هلدر رو تراشی TDHNR
هلدر رو تراشی TDHNR
هلدر تراشکاری TDNNN
هلدر تراشکاری TDNNN
هلدر تراشکاری TSDNN
هلدر تراشکاری TSDNN
هلدر تراشکاری TSKNR
هلدر تراشکاری TSKNR
کف تراش XDMW
کف تراش XDMW
ابزار کف تراش ODMT خور
ابزار کف تراش ODMT خور
کف تراش OFMT خور
کف تراش OFMT خور
هلدر برش مخصوص اینسرت KROLOY
هلدر برش مخصوص اینسرت KROLOY
هلدر برش مخصوص اینسرت SUMITOMO
هلدر برش مخصوص اینسرت SUMITOMO
هلدر برش رو تراشی مخصوص اینسرت HORN المان
هلدر برش رو تراشی مخصوص اینسرت HORN المان
هلدر برش رو تراشی مخصوص اینسرت HORN کوچک
هلدر برش رو تراشی مخصوص اینسرت HORN کوچک
هلدر برش رو تراشی اینسرت zcc دو سر
هلدر برش رو تراشی اینسرت zcc دو سر
هلدر رو تراشی TSSNR/L
هلدر رو تراشی TSSNR/L
هلدر رو تراش TSSNR
هلدر رو تراش TSSNR
هلدر رو تراش TTENN
هلدر رو تراش TTENN
هلدر رو تراش TTGNR/L
هلدر رو تراش TTGNR/L
هلدر رو تراشی TTJNR
هلدر رو تراشی TTJNR
هلدر رو تراش TVHNR/L آکو
هلدر رو تراش TVHNR/L آکو
هلدر رو تراشی TVJNR/L
هلدر رو تراشی TVJNR/L
هلدر رو تراشی TVVNN
هلدر رو تراشی TVVNN
هلدر رو تراشی TWLNR/L
هلدر رو تراشی TWLNR/L
هلدر داخل تراشی TCLNR/L
هلدر داخل تراشی TCLNR/L
هلدر داخل تراشی آکو TD-NR/L
هلدر داخل تراشی آکو TD-NR/L
هلدر داخل تراشی TDQNR/L
هلدر داخل تراشی TDQNR/L
هلدر کاتریج SCMCN آکو
هلدر کاتریج SCMCN آکو
کاتریج STXCR/L آکو
کاتریج STXCR/L آکو
هلدر گام زنی رو تراش SER/L
هلدر گام زنی رو تراش SER/L
هلدر گام زنی داخل تراشی SIR/L
هلدر گام زنی داخل تراشی SIR/L
هلدر رو تراشی SCACR/L
هلدر رو تراشی SCACR/L
هلدر رو تراشی SCLCR/L آکو
هلدر رو تراشی SCLCR/L آکو
هلدر رو تراشی SCMCN آکو
هلدر رو تراشی SCMCN آکو
هلدر گام زنی TER
هلدر گام زنی TER