لوگوی ابزار واحد

02166393348 | 09129497346
صفحه اصلی
درباره ما
تماس
تلفن: 02166393348 | ENGLISH | PERSIAN
  • دسته محصول : AKKO هلدر و کفتراش

هلدر رو تراشی TCLNR/L با زاویه 95 درجه میباشد
هلدر رو تراشی TCLNR/L با روبند T میباشد
هلدر رو تراشی TCLNR/L به دو صورت چپ و راست میباشد
هلدر رو تراشی TCLNR/L محصول شرکت اکو ترکیه میباشد
هلدر رو تراشی TCLNR/L دارای زیربند میباشد
هلدر رو تراشی TCLNR/L در سایزهای 2020 2525 3232 4040 5050 و با اینسرت 12 و 16 میباشد
هلدر رو تراشی TCLNR/L مختص اینسرت C میباشد

هلدر رو تراشی TCLNR/L با روبند T
TCLNR/L 2020 K12
TCLNR/L 2525 M12
TCLNR/L 3232 P12
TCLNR/L 4040 S12
TCLNR/L 5050 S12
TCLNR/L 2525 M16
TCLNR/L 3232 P16

فروش هلدر رو تراشی TCLNR/L،هلدر رو تراشی TCLNR/L آکو،قیمت هلدر رو تراشی TCLNR/L اکو،خرید هلدر رو تراشی TCLNR/L تاکیمساش،هلدر رو تراشی TCLNR/L سندویک،قیمت هلدر رو تراشی TCLNR/L بیاکس، فروش هلدر رو تراشی TCLNR/L ورگن ترکیه،فروش هلدر رو تراشی TCLNR/L سکو،هلدر رو تراشی TCLNR/L،قیمت هلدر رو تراشی TCLNR/L ،هلدر رو تراشی TCLNR/L ورکو،هلدر رو تراشی TCLNR/Lروسی،هلدر رو تراشی TCLNR/L روکش دار،هلدر رو تراشی TCLNR/L 2525،هلدر رو تراشی TCLNR/L 3232،هلدر رو تراشی TCLNR/L 5050،هلدر رو تراشی TCLNR/L 47040،هلدر رو تراشی TCLNR/L چپ و راست،

AKKO
هلدر رو تراشی TCBNR/L
هلدر رو تراشی TCBNR/L
هلدر رو تراشی TCKNR/L
هلدر رو تراشی TCKNR/L
هلدر رو تراشی TCMNN
هلدر رو تراشی TCMNN
هلدر رو تراشی TCZNN
هلدر رو تراشی TCZNN
هلدر رو تراشی TDHNR
هلدر رو تراشی TDHNR
هلدر TDJNR/L
هلدر TDJNR/L
هلدر تراشکاری TDNNN
هلدر تراشکاری TDNNN
هلدر تراشکاری TSDNN
هلدر تراشکاری TSDNN
هلدر تراشکاری TSKNR
هلدر تراشکاری TSKNR
کف تراش XDMW
کف تراش XDMW
ابزار کف تراش ODMT خور
ابزار کف تراش ODMT خور
کف تراش OFMT خور
کف تراش OFMT خور
هلدر برش مخصوص اینسرت KROLOY
هلدر برش مخصوص اینسرت KROLOY
هلدر برش مخصوص اینسرت SUMITOMO
هلدر برش مخصوص اینسرت SUMITOMO
هلدر برش رو تراشی مخصوص اینسرت HORN المان
هلدر برش رو تراشی مخصوص اینسرت HORN المان
هلدر برش رو تراشی مخصوص اینسرت HORN کوچک
هلدر برش رو تراشی مخصوص اینسرت HORN کوچک
هلدر برش رو تراشی اینسرت zcc دو سر
هلدر برش رو تراشی اینسرت zcc دو سر
هلدر رو تراشی TSSNR/L
هلدر رو تراشی TSSNR/L
هلدر رو تراش TSSNR
هلدر رو تراش TSSNR
هلدر رو تراش TTENN
هلدر رو تراش TTENN
هلدر رو تراش TTGNR/L
هلدر رو تراش TTGNR/L
هلدر رو تراشی TTJNR
هلدر رو تراشی TTJNR
هلدر رو تراش TVHNR/L آکو
هلدر رو تراش TVHNR/L آکو
هلدر رو تراشی TVJNR/L
هلدر رو تراشی TVJNR/L
هلدر رو تراشی TVVNN
هلدر رو تراشی TVVNN
هلدر رو تراشی TWLNR/L
هلدر رو تراشی TWLNR/L
هلدر داخل تراشی TCLNR/L
هلدر داخل تراشی TCLNR/L
هلدر داخل تراشی آکو TD-NR/L
هلدر داخل تراشی آکو TD-NR/L
هلدر داخل تراشی TDQNR/L
هلدر داخل تراشی TDQNR/L
هلدر کاتریج SCMCN آکو
هلدر کاتریج SCMCN آکو
کاتریج STXCR/L آکو
کاتریج STXCR/L آکو
هلدر گام زنی رو تراش SER/L
هلدر گام زنی رو تراش SER/L
هلدر گام زنی داخل تراشی SIR/L
هلدر گام زنی داخل تراشی SIR/L
هلدر رو تراشی SCACR/L
هلدر رو تراشی SCACR/L
هلدر رو تراشی SCLCR/L آکو
هلدر رو تراشی SCLCR/L آکو
هلدر رو تراشی SCMCN آکو
هلدر رو تراشی SCMCN آکو
هلدر گام زنی TER
هلدر گام زنی TER