لوگوی ابزار واحد

02166393348 | 09129497346
صفحه اصلی
درباره ما
تماس
تلفن: 02166393348 | ENGLISH | PERSIAN
  • دسته محصول : AKKO هلدر و کفتراش

هلدر رو تراشی TVJNR/L با زاویه 90 درجه میباشد
هلدر رو تراشی TVJNR/L مختص اینسرت VNMG میباشد
هلدر رو تراشی TVJNR/L به صورت روبند دار و با رویند T میباشد
هلدر رو تراشی TVJNR/L دارای زیربند میباشد
هلدر رو تراشی TVJNR/L محصول شرکت آکو ترکیه میباشد
هلدر رو تراشی TVJNR/L در سایزهای 2020 2525 3232 میباشد
لوازم یدکی هلدر رو تراشی TVJNR/L با برندهای سوِِِئیسی موجود میباشد

هلدر رو تراشی TVJNR/L با کدهای زیر میباشد
هلدر رو تراشی TVJNR/L 2020 K16
هلدر رو تراشی TVJNR/L 2525 M16
هلدر رو تراشی TVJNR/L 3232 P16

هلدر رو تراشی TVJNR/L آکو،پخش هلدر رو تراشی TVJNR/L ،قیمت هلدر رو تراشی TVJNR/L ،فروش هلدر رو تراشی TVJNR/L ،هلدر رو تراشی TVJNR/L روبند دار آکو،هلدر رو تراشی TVJNR/L سندویک،هلدر رو تراشی TVJNR/L سکو،هلدر رو تراشی TVJNR/L بیاکس ترکیه،هلدر رو تراشی TVJNR/L ورگن ترکیه،هلدر رو تراشی TVJNR/L تکنیک،هلدر رو تراشی TVJNR/L ام بی سی ترکیه؛

AKKO
هلدر رو تراشی TCBNR/L
هلدر رو تراشی TCBNR/L
هلدر رو تراشی TCKNR/L
هلدر رو تراشی TCKNR/L
هلدر رو تراشی TCLNR/L
هلدر رو تراشی TCLNR/L
هلدر رو تراشی TCMNN
هلدر رو تراشی TCMNN
هلدر رو تراشی TCZNN
هلدر رو تراشی TCZNN
هلدر رو تراشی TDHNR
هلدر رو تراشی TDHNR
هلدر TDJNR/L
هلدر TDJNR/L
هلدر تراشکاری TDNNN
هلدر تراشکاری TDNNN
هلدر تراشکاری TSDNN
هلدر تراشکاری TSDNN
هلدر تراشکاری TSKNR
هلدر تراشکاری TSKNR
کف تراش XDMW
کف تراش XDMW
ابزار کف تراش ODMT خور
ابزار کف تراش ODMT خور
کف تراش OFMT خور
کف تراش OFMT خور
هلدر برش مخصوص اینسرت KROLOY
هلدر برش مخصوص اینسرت KROLOY
هلدر برش مخصوص اینسرت SUMITOMO
هلدر برش مخصوص اینسرت SUMITOMO
هلدر برش رو تراشی مخصوص اینسرت HORN المان
هلدر برش رو تراشی مخصوص اینسرت HORN المان
هلدر برش رو تراشی مخصوص اینسرت HORN کوچک
هلدر برش رو تراشی مخصوص اینسرت HORN کوچک
هلدر برش رو تراشی اینسرت zcc دو سر
هلدر برش رو تراشی اینسرت zcc دو سر
هلدر رو تراشی TSSNR/L
هلدر رو تراشی TSSNR/L
هلدر رو تراش TSSNR
هلدر رو تراش TSSNR
هلدر رو تراش TTENN
هلدر رو تراش TTENN
هلدر رو تراش TTGNR/L
هلدر رو تراش TTGNR/L
هلدر رو تراشی TTJNR
هلدر رو تراشی TTJNR
هلدر رو تراش TVHNR/L آکو
هلدر رو تراش TVHNR/L آکو
هلدر رو تراشی TVVNN
هلدر رو تراشی TVVNN
هلدر رو تراشی TWLNR/L
هلدر رو تراشی TWLNR/L
هلدر داخل تراشی TCLNR/L
هلدر داخل تراشی TCLNR/L
هلدر داخل تراشی آکو TD-NR/L
هلدر داخل تراشی آکو TD-NR/L
هلدر داخل تراشی TDQNR/L
هلدر داخل تراشی TDQNR/L
هلدر کاتریج SCMCN آکو
هلدر کاتریج SCMCN آکو
کاتریج STXCR/L آکو
کاتریج STXCR/L آکو
هلدر گام زنی رو تراش SER/L
هلدر گام زنی رو تراش SER/L
هلدر گام زنی داخل تراشی SIR/L
هلدر گام زنی داخل تراشی SIR/L
هلدر رو تراشی SCACR/L
هلدر رو تراشی SCACR/L
هلدر رو تراشی SCLCR/L آکو
هلدر رو تراشی SCLCR/L آکو
هلدر رو تراشی SCMCN آکو
هلدر رو تراشی SCMCN آکو
هلدر گام زنی TER
هلدر گام زنی TER