لوگوی ابزار واحد

02166799388 | 09129497346
صفحه اصلی
درباره ما
تماس
تلفن: 02166799388 | ENGLISH | PERSIAN
  • دسته محصول : AKKO هلدر و کفتراش

هلدر داخل تراشی TDQNR/L با زاویه 107.5 درجه میباشد
هلدر داخل تراشی TDQNR/L مختص اینسرت DNMG میباشد
هلدر داخل تراشی TDQNR/L دارای زیربند میباشد
هلدر داخل تراشی TDQNR/L به روبند دار و با روبند T میباشد
هلدر داخل تراشی TDQNR/L به دو جهت چپ و راست میباشد
هلدر داخل تراشی TDQNR/L محصول شرکت آکو ترکیه میباشد
هلدر داخل تراشی TDQNR/L در سایز های 25 32 40 50 میباشد

هلدر داخل تراشی TDQNR/L با کدهای زیر میباشد
هلدر داخل تراشی S25S TDQNR/L 11
هلدر داخل تراشی S32T TDQNR/L 11
هلدر داخل تراشی S25S TDQNR/L 15
هلدر داخل تراشی S32T TDQNR/L 15
هلدر داخل تراشی S40U TDQNR/L 15
هلدر داخل تراشی S50V TDQNR/L 15

هلدر داخل تراشی TDQNR/L آکو ترکیه،هلدر داخل تراشی TDQNR/L تکنیک ترکیه،هلدر داخل تراشی TDQNR/L بیاکس،پخش هلدر داخل تراشی TDQNR/L،قیمت هلدر داخل تراشی TDQNR/L،فروش هلدر داخل تراشی TDQNR/L،خرید هلدر داخل تراشی TDQNR/L،توزیع هلدر داخل تراشی TDQNR/L سندویک،خرید هلدر داخل تراشی TDQNR/L ورگن ترکیه،هلدر داخل تراشی TDQNR/L روبند دار، هلدر داخل تراشی TDQNR/L زیر بند دار

AKKO
هلدر رو تراشی TCBNR/L
هلدر رو تراشی TCBNR/L
هلدر رو تراشی TCKNR/L
هلدر رو تراشی TCKNR/L
هلدر رو تراشی TCLNR/L
هلدر رو تراشی TCLNR/L
هلدر رو تراشی TCMNN
هلدر رو تراشی TCMNN
هلدر رو تراشی TCZNN
هلدر رو تراشی TCZNN
هلدر رو تراشی TDHNR
هلدر رو تراشی TDHNR
هلدر TDJNR/L
هلدر TDJNR/L
هلدر تراشکاری TDNNN
هلدر تراشکاری TDNNN
هلدر تراشکاری TSDNN
هلدر تراشکاری TSDNN
هلدر تراشکاری TSKNR
هلدر تراشکاری TSKNR
کف تراش XDMW
کف تراش XDMW
ابزار کف تراش ODMT خور
ابزار کف تراش ODMT خور
کف تراش OFMT خور
کف تراش OFMT خور
هلدر برش مخصوص اینسرت KROLOY
هلدر برش مخصوص اینسرت KROLOY
هلدر برش مخصوص اینسرت SUMITOMO
هلدر برش مخصوص اینسرت SUMITOMO
هلدر برش رو تراشی مخصوص اینسرت HORN المان
هلدر برش رو تراشی مخصوص اینسرت HORN المان
هلدر برش رو تراشی مخصوص اینسرت HORN کوچک
هلدر برش رو تراشی مخصوص اینسرت HORN کوچک
هلدر برش رو تراشی اینسرت zcc دو سر
هلدر برش رو تراشی اینسرت zcc دو سر
هلدر رو تراشی TSSNR/L
هلدر رو تراشی TSSNR/L
هلدر رو تراش TSSNR
هلدر رو تراش TSSNR
هلدر رو تراش TTENN
هلدر رو تراش TTENN
هلدر رو تراش TTGNR/L
هلدر رو تراش TTGNR/L
هلدر رو تراشی TTJNR
هلدر رو تراشی TTJNR
هلدر رو تراش TVHNR/L آکو
هلدر رو تراش TVHNR/L آکو
هلدر رو تراشی TVJNR/L
هلدر رو تراشی TVJNR/L
هلدر رو تراشی TVVNN
هلدر رو تراشی TVVNN
هلدر رو تراشی TWLNR/L
هلدر رو تراشی TWLNR/L
هلدر داخل تراشی TCLNR/L
هلدر داخل تراشی TCLNR/L
هلدر داخل تراشی آکو TD-NR/L
هلدر داخل تراشی آکو TD-NR/L
هلدر کاتریج SCMCN آکو
هلدر کاتریج SCMCN آکو
کاتریج STXCR/L آکو
کاتریج STXCR/L آکو
هلدر گام زنی رو تراش SER/L
هلدر گام زنی رو تراش SER/L
هلدر گام زنی داخل تراشی SIR/L
هلدر گام زنی داخل تراشی SIR/L
هلدر رو تراشی SCACR/L
هلدر رو تراشی SCACR/L
هلدر رو تراشی SCLCR/L آکو
هلدر رو تراشی SCLCR/L آکو
هلدر رو تراشی SCMCN آکو
هلدر رو تراشی SCMCN آکو
هلدر گام زنی TER
هلدر گام زنی TER