لوگوی ابزار واحد

02166799388 | 09129497346
صفحه اصلی
درباره ما
تماس
تلفن: 02166799388 | ENGLISH | PERSIAN
  • دسته محصول : اینسرت یا الماس تراشکاری اینسرت الماس تراشکاری

ابزار تراش واحد بورس انواع اینسرت های تراشکاری VBMT با گریدهای مختلف میباشد
الماس VBMT با گریدهای استیل فولاد چدن و آلومینیوم و سوپر آلیاژ میباشد
الماس (اینسرت) تراشکاری VBMT 110204
الماس (اینسرت) تراشکاری VBMT 110208
الماس (اینسرت) تراشکاری VBMT 160404
الماس (اینسرت) تراشکاری VBMT 160408
الماس (اینسرت) تراشکاری VBMT 160408
الماس (اینسرت) تراشکاری فولادتراشی VBMT 160408
الماس (اینسرت) تراشکاری فولاد تراشی VBMT 160404
الماس (اینسرت) تراشکاری فولاد تراشی VBMT 110204
الماس (اینسرت) تراشکاری چدن تراشی VBMT 160408
الماس (اینسرت) تراشکاری چدن تراشی VBMT 160404
الماس (اینسرت) تراشکاری چدن تراشی VBMT110204
الماس (اینسرت) تراشکاری چدن تراشی VBMT 110208
الماس (اینسرت) تراشکاری استیل تراشی VBMT 160404
الماس (اینسرت) تراشکاری استیل تراشی VBMT 160408
الماس (اینسرت) تراشکاری استیل تراشی VBMT 110204
الماس (اینسرت) تراشکاری استیل تراشی VBMT 110208

اینسرت یا الماس تراشکاری
اینسرت(الماس ) DNMG
اینسرت(الماس ) DNMG
اینسرت (الماس ) DNMG والتر
اینسرت (الماس ) DNMG والتر
الماس تراشکاری CNMG
الماس تراشکاری CNMG
الماس تراشکاریTNMG
الماس تراشکاریTNMG
الماس تراشکاری RNMG
الماس تراشکاری RNMG