لوگوی ابزار واحد

02166799388 | 09126153325
صفحه اصلی
درباره ما
تماس
تلفن: 02166799388 | ENGLISH | PERSIAN
  • دسته محصول : سه نظام دستگاه تراش سه نظام و چهار نظام

ابزار تراش واحد بورس سه نظام دستگاه تراش رهم میباشد

سه نظام دستگاه تراش 50
سه نظام دستگاه تراش 63
سه نظام دستگاه تراش 80
سه نظام دستگاه تراش 100
سه نظام دستگاه تراش 130
سه نظام دستگاه تراش 160
سه نظام دستگاه تراش 200
سه نظام دستگاه تراش 250
سه نظام دستگاه تراش 315
سه نظام دستگاه تراش400

سه نظام دستگاه تراش
سه نظام دستگاه تراش
سه نظام دستگاه تراش
سه نظام دستگاه تراش
سه نظام دستگاه تراش
سه نظام دستگاه تراش سانو
سه نظام دستگاه تراش سانو
سه نظام دستگاه تراش کره نشان
سه نظام دستگاه تراش کره نشان