لوگوی ابزار واحد

02166393348 | 09129497346
صفحه اصلی
درباره ما
تماس
تلفن: 02166393348 | ENGLISH | PERSIAN
  • دسته محصول : گونیا آسیمتو آسیمتو

میکرومتر خارج دو سر گرد(میکرومتر چرخ دنده) دیجیتال آسیمتو از سایز0-50 میباشد

میکرومتر چرخ دنده سایز 0-25 دقت 0.01 کد کالا 0-8-118
میکرومتر دیجیتال چرخ دنده از سایز 50-25 دقت 0.01 کد کالا 0-9-118

گونیا آسیمتو
میکرومتر خارج آسیمتو
میکرومتر خارج آسیمتو
میکرومتر دیجیتال خارج آسیمتو
میکرومتر دیجیتال خارج آسیمتو
میکرومتر  خارج اینچی آسیمتو
میکرومتر خارج اینچی آسیمتو
میکرومتر دیجیتال خارجی ضد آب آسیمتو
میکرومتر دیجیتال خارجی ضد آب آسیمتو
میکرومتر میله ای خارج آسیمتو
میکرومتر میله ای خارج آسیمتو
میکرومتر خارج میله ای دیجیتال آسیمتو
میکرومتر خارج میله ای دیجیتال آسیمتو
میکرومتر داخل معمولی آسیمتو
میکرومتر داخل معمولی آسیمتو
میکرومتر داخل دیجیتال آسیمتو
میکرومتر داخل دیجیتال آسیمتو
میکرومتر داخل دوطرفه
میکرومتر داخل دوطرفه
میکرومتر میله ای داخل سنج آسسیمتو
میکرومتر میله ای داخل سنج آسسیمتو
میکرومتر سه فک داخل سنج آسیمتو
میکرومتر سه فک داخل سنج آسیمتو
میکرومتر داخل سه فک دیجیتال آسیمتو
میکرومتر داخل سه فک دیجیتال آسیمتو
میکرومتر داخل سه فک دیجیتال ضد آب
میکرومتر داخل سه فک دیجیتال ضد آب
میکرومتر پیچ یا فک پیچ گوشتی آسیمتو
میکرومتر پیچ یا فک پیچ گوشتی آسیمتو
میکرومتر پیچ دیجیتال آسیمتو
میکرومتر پیچ دیجیتال آسیمتو
هد میکرومتر آسیمتو
هد میکرومتر آسیمتو
میکرومتر خارج یک سر گرد آسیمتو
میکرومتر خارج یک سر گرد آسیمتو
میکرومتر ساعتی آسیمتو
میکرومتر ساعتی آسیمتو
میکرومتر دیسکی (فک بشقابی)آسیمتو
میکرومتر دیسکی (فک بشقابی)آسیمتو
میکرومتر هلالی بلند آسیمتو
میکرومتر هلالی بلند آسیمتو
میکرومتر دیسکی آسیمتو
میکرومتر دیسکی آسیمتو