لوگوی ابزار واحد

02166799388 | 09129497346
صفحه اصلی
درباره ما
تماس
تلفن: 02166799388 | ENGLISH | PERSIAN
  • دسته محصول : گونیا آسیمتو آسیمتو

میکرومتر دیجیتال خارجی ضد آب آسیمتو از 0 تا 125 موجود میباشد
میکرومتر دیجیتال خارجی ضد آب آسییمتو با دقت 00.01 میباشد
میکرومتر دیجیتال خارجی ضد آب آسیمتو تحت لیسانس آلمان میباشد
میکرومتر دیجیتال خارجی ضد آب دارای دکمه روشن،خاموش،اینچ،میلیمتر میباشد
میکرومتر دیجیتال خارجی ضد آب آسیمتو دارای برگ کالیبره میباشد

میکرومتر، یا ریزسنج، ابزاری برای اندازه‌گیری طول با دقت زیاد است.

میکرومتر برای اندازه‌گیری قطعاتی که بایستی دقیق تراشیده شوند به‌کار گرفته می‌شود. دقت میکرومتر به‌مراتب بیشتر از دقت کولیس‌ها است. میکرومترها ازنظر سیستم اندازه‌گیری مانند کولیس دو نوعند که آنها را میکرومترهای اینچی و میکرومترهای میلیمتری می‌نامند. میکرومتر از بخش‌های مختلفی تشکیل شده‌است، که عبارتند از: فک ثابت، فک متحرک، استوانهٔ مدرج یا همان خط‌کش میکرومتر، پوستهٔ مدرج یا ورنیهٔ میکرومتر، و کمانی که برای گرفتن میکرومتر از آن استفاده می‌شود. در قسمت انتهایی میکرومتر یک جغجغه است و اهرمی که در هنگام اندازه‌گیری قفل می‌شود. • روش کار با میکرومتر: همانگونه که گفته شد، مقیاس اندازه‌گیری در میکرومتر می‌تواند اینچ یا میلی‌متر باشد. اندازهٔ طول خط‌کش میکرومتر به‌صورت ۲۵ میلی‌متر، ۲۵ میلی‌متر است. این به آن معنی است که این نوع میکرومتر از مقدار صفر تا ۲۵ میلی‌متر را اندازه می‌گیرد. نوع دیگر از ۲۵ تا ۵۰ میلی‌متر را اندازه می‌گیرد. به‌همین‌ترتیب، سایر اندازه‌ها با میکرومتر مناسب آن محدوده اندازه‌گیری می‌شوند.
میکرومترهای اینچی معمولاً با قابلیت تفکیک ۰/۰۰۰۵ inch , ۰/۰۰۰۱ inch ,۰/۰۰۱ inch ساخته می‌شوند.
• خواندن میکرومتر: اگر به خط‌کش میکرومتر توجه شود، دیده می‌شود که دارای یک خط افقی است. یک‌سری تقسیم‌بندی بالای خط افق است و یک‌سری زیر خط افق است. تقسیم‌بندی‌ای که بالای خط افق است فاصلهٔ بین آنها یک میلی‌متر است، و تقسیم‌بندی‌ای که زیر خط افق است فاصلهٔ بین آنها نیم میلی‌متر می‌باشد. استوانه‌ای مدرج وجود دارد که روی خط‌کش اصلی ما حرکت می‌کند، معمولاً میکرومترها با دقت ۰/۰۱ میلی‌متری ساخته می‌شوند. اگر دقت کنیم، می‌بینیم که روی ورنیه از صفر تا ۵۰ قسمت مساوی تقسیم‌بندی شده‌است.
حال فرض می‌کنیم قطعه‌ای را اندازه‌گیری کردیم و می‌خواهیم اندازهٔ آن را بخوانیم، برای خواندن میکرومتر به‌این‌صورت عمل می‌کنیم که به آخرین خط، خط‌کش که از زیر ورنیه مشخص است، دقت می‌کنیم. این اندازه اندازهٔ اصلی ما است. برای به‌دست آوردن مقدار خُردهٔ آن، توجه می‌کنیم که کدام خط ورنیه روبه‌روی خط، خط‌کش به‌صورت کامل قرار گرفته‌است.
• هنگام استفاده از میکرومتر به نکاتی باید توجه کرد:
در زمان خواندن میکرومتر باید درست مقابل چشمان قرار دهیم.
در زمانی که ما قطعه‌ای را در بین دو فک متحرک و ثابت قرار می‌دهیم، و اندازه می‌گیریم به‌وسیلهٔ دست استوانهٔ مدرج را می‌چرخانیم تا با قطعهٔ کار، تماس پیدا کند، و وقتی تماس پیدا کرد، بقیهٔ کار را با جغجغه انجام می‌دهیم.برای اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس بگیرید
02166799388
02166784492
09129497346
ردیف مشخصات کالا دقت سایز کدکالا قیمت
1 میکرومتردیجیتال خارجی ضد آب0.001 0-25 116-01-0
2 میکرومتردیجیتال خارجی ضد آب 0.001 25-50 107-02-0(2)
3 میکرومتردیجیتال خارجی ضد آب 0.001 50-75 107-03-0(2)
4 میکرومتردیجیتال خارجی ضد آب 0.001 75-100 107-04-0(2)
5 میکرومتردیجیتال خارجی ضد آب 0.001 75-100 116-04-0
6 میکرومتردیجیتال خارجی ضد آب0.001 100-125 116-05-0

میکرومتردیجیتال خارج ضد آب آسیمتو،میکرومتر دیجیتال خارج ضد آب آسیمتو،فروش میکرومتر دیجیتال خارج ضد آب آسیمتو،قیمت میکرومتر دیجیتال خارج ضد آب آسیمتو،میکرومتر دیجیتال خارج ضد آب کالیبره شده آسیمتو،میکرومتر دیجیتال خارج ضد آب با دقت 00.01،میکرومتر دیجیتال خارج ضد آب MITUTOYO،قیمت میکرومتر دیجیتال خارج ضد آب میتوتویو،فروش میکرومتر دیجیتال خارج میتوتویو،خرید میکرومتر دیجیتال خارج میتوتویو،میکرومتر دیجیتل خارج کالیبره شده میتوتویو،میکرومتر دیجیتال خارج با دقت 00.01 میتوتویو،میکرومتر دیجیتال خارج اینسایز،خرید میکرومتر دیجیتال ضد آب خارج اینسایز،قیمت میکرومتر دیجیتال خارج ضد آب اینسایز،فروش میکرومتر دیجیتال خارج ضد آب اینسایز،میکرومتر دیجیتال خارج ضد آب کالیبره شده اینسایز،میکرومتر دیجیتال خارج ضد آب QLR،میکرومتر دیجیتال خارج ضد آب آکاد،،قیمت میکرومتر دیجیتال خارج ضد آب آکاد،فروش میکرومتر دیجیتال خارج ضد آب آکاد،

گونیا آسیمتو
میکرومتر خارج آسیمتو
میکرومتر خارج آسیمتو
میکرومتر دیجیتال خارج آسیمتو
میکرومتر دیجیتال خارج آسیمتو
میکرومتر  خارج اینچی آسیمتو
میکرومتر خارج اینچی آسیمتو
میکرومتر میله ای خارج آسیمتو
میکرومتر میله ای خارج آسیمتو
میکرومتر خارج میله ای دیجیتال آسیمتو
میکرومتر خارج میله ای دیجیتال آسیمتو
میکرومتر داخل معمولی آسیمتو
میکرومتر داخل معمولی آسیمتو
میکرومتر داخل دیجیتال آسیمتو
میکرومتر داخل دیجیتال آسیمتو
میکرومتر داخل دوطرفه
میکرومتر داخل دوطرفه
میکرومتر میله ای داخل سنج آسسیمتو
میکرومتر میله ای داخل سنج آسسیمتو
میکرومتر سه فک داخل سنج آسیمتو
میکرومتر سه فک داخل سنج آسیمتو
میکرومتر داخل سه فک دیجیتال آسیمتو
میکرومتر داخل سه فک دیجیتال آسیمتو
میکرومتر داخل سه فک دیجیتال ضد آب
میکرومتر داخل سه فک دیجیتال ضد آب
میکرومتر پیچ یا فک پیچ گوشتی آسیمتو
میکرومتر پیچ یا فک پیچ گوشتی آسیمتو
میکرومتر پیچ دیجیتال آسیمتو
میکرومتر پیچ دیجیتال آسیمتو
هد میکرومتر آسیمتو
هد میکرومتر آسیمتو
میکرومتر خارج دو سر گرد دیجیتال آسیمتو
میکرومتر خارج دو سر گرد دیجیتال آسیمتو
میکرومتر خارج یک سر گرد آسیمتو
میکرومتر خارج یک سر گرد آسیمتو
میکرومتر ساعتی آسیمتو
میکرومتر ساعتی آسیمتو
میکرومتر دیسکی (فک بشقابی)آسیمتو
میکرومتر دیسکی (فک بشقابی)آسیمتو
میکرومتر هلالی بلند آسیمتو
میکرومتر هلالی بلند آسیمتو
میکرومتر دیسکی آسیمتو
میکرومتر دیسکی آسیمتو