لوگوی ابزار واحد

02166393348 | 09129497346
صفحه اصلی
درباره ما
تماس
تلفن: 02166393348 | ENGLISH | PERSIAN
  • دسته محصول : میز صلیبی ابزارالات NC-CNC

میز صلیبی مدل BTA-502
ابعاد 620*270
حرکت نهایی 280*520
حرکت مفید 270*480

میز صلیبی مدل BTA-402
ابعاد میز صلیبی 210*500
حرکت نهایی میز صلیبی 400*190
حرکت مفید میز صلیبی 170*380

میز صلیبی مدل BTA-300
ابعاد میز صلیبی 210*400
حرکت نهایی میز صلیبی 175*300
حرکت مفید میز صلیبی 165*280

میز صلیبی مدل TA-402
ابعاد میز صلیبی 210*500
حرکت نهایی میز صلیبی 190*400
حرکت مفید میز صلیبی 170*380

میز صلیبی مدل TB-202
ابعاد میز صلیبی 165*320
حرکت نهایی میز صلیبی 130*222
حرکت مفید میز صلیبی 110*190

میز صلیبی مدل CTB-202
ابعاد میز صلیبی 165*320
حرکت نهایی میز صلیبی 130*202
حرکت مفید میز صلیبی 110*190

میز صلیبی مدل TB-100
ابعاد میز صلیبی 100*200
حرکت نهایی میز صلیبی 110*160
حرکت مفید میز صلیبی 90*140

میز صلیبی مدل CTB-100
ابعاد میز صلیبی 100*200
حرکت نهایی میز صلیبی 110*160
حرکت مفید میز صلیبی 90*140

میز صلیبی یک جهته مدل TD-130
ابعاد میزصلیبی یک جهته 172*200
حرکت نهایی میز صلیبی یک جهته 130
حرکت مفید میز صلیبی یک جهته 10

میز صلیبی
میز صلیبی
میز صلیبی
میز صلیبی 620*270
میز صلیبی 620*270
میز صلیبی 400*210
میز صلیبی 400*210
میز صلیبی 320*165
میز صلیبی 320*165
میز صلیبی 100*200
میز صلیبی 100*200
میز صلیبی یک جهته 172*200
میز صلیبی یک جهته 172*200
میز صلیبی سینوسی مدرج 190*220*320
میز صلیبی سینوسی مدرج 190*220*320