لوگوی ابزار واحد

02166393348 | 09129497346
صفحه اصلی
درباره ما
تماس
تلفن: 02166393348 | ENGLISH | PERSIAN
  • دسته محصول : سه نظام دستگاه تراش سه نظام و چهار نظام

ابزار تراش واحد بورس انواع فک رو و وارو سه نظام دستگاه میباشد

هر سه نظام شامل یک ست سه عددی فک سه نظام میباشد
شرکت های سازنده سه نظام برای سه نظام های خود فک های خاصی راطراحی کرده اند که هر فک مخصوص همان شرکت میباشد و هیچ گونه فک دیگری بر روی آن نمیشیند

ابزار تراش واحد بورس انواع فک سه نظام در سایز و برندهای معتبر میباشد

فک رو سه نظام سایز 80
فک رو سه نظام سایز 100
فک رو سه نظام سایز 130
فک رو سه نظام سایز 160
فک رو سه نظام سایز 200
فک رو سه نظام سایز 250
فک رو سه نظام سایز 315
فک رو سه نظام سایز400
فک رو سه نظام سایز500
فک رو سه نظام سایز600


فک وارو سه نظام سایز 80
فک وارو سه نظام سایز100
فک وارو سه نظام سایز130
فک وارو سه نظام سایز160
فک وارو سه نظام سایز200
فک وارو سه نظام سایز250
فک وارو سه نظام سایز315
فک وارو سه نظام سایز400
فک وارو سه نظام سایز500
فک وارو سه نظام سایز600

فک وارو چهار نظام دستگاه سایز 100
فک وارو چهار نظام دستگاه سایز 130
فک وارو چهار نظام دستگاه سایز 160
فک وارو چهار نظام دستگاه سایز 200
فک وارو چهار نظام دستگاه سایز 250
فک وارو چهار نظام دستگاه سایز 315
فک وارو چهار نظام دستگاه سایز 400


ردیف مشخصات کالا سایز کد کالا قیمت
1 پارچه رو سه نظام 80mm SJZ 35003200-80
2 پارچه رو سه نظام 100mm SJZ 35003200-100
3 پارچه رو سه نظام 125mm SJZ 35003200-125
4 پارچه رو سه نظام 160mm SJZ 35003200-160
5 پارچه رو سه نظام 200mm SJZ 35003200-200
6 پارچه رو سه نظام 250mm SJZ 35003200-250
7 پارچه رو سه نظام 315mm SJZ 35003200-315

ردیف مشخصات کالا سایز کد کالا قیمت
1 پارچه وارو سه نظام 80mm SJW 35003200-80
2 پارچه وارو سه نظام 100mm SJW 35003200-100
3 پارچه وارو سه نظام 125mm SJW 35003200-125
4 پارچه وارو سه نظام 160mm SJW 35003200-160
5 پارچه وارو سه نظام 200mm SJW 35003200-200
6 پارچه وارو سه نظام 250mm SJW 35003200-250
ردیف مشخصات کالا سایز کد کالا قیمت
1 پارچه رو چهار نظام 200 SJZ 3600,3700-200
2 پارچه رو چهار نظام 250 SJZ 3600,3700-250
3 پارچه رو چهار نظام 315 SJZ 3600,3700-315
4 پارچه واررو چهار نظام 250 SJW 3600,3700-250
5 پارچه واررو چهار نظام 315 SJW 3600,3700-315


فک رو سه نظام چینی،فک وارو سه نظام چینی،فروش فک رو و وارو،فک رو سه نظام دستگاه تراش،فک رو چهار نظام دستگاه ،فک رو سه نظام دستگاه بایسون،فکرو سه نظام چک،فک رو و وارو چهار نظام کره نشان،فک رو چهار نظام سانو

سه نظام دستگاه تراش
قرقره سه نظام دستگاه تراش
قرقره سه نظام دستگاه تراش
آچار سه نظام دستگاه تراش
آچار سه نظام دستگاه تراش
پشتی سه نظام و چهار نظام دستگاه تراش
پشتی سه نظام و چهار نظام دستگاه تراش
حلزونی سه نظام دستگاه
حلزونی سه نظام دستگاه