لوگوی ابزار واحد

02166799388 | 09129497346
صفحه اصلی
درباره ما
تماس
تلفن: 02166799388 | ENGLISH | PERSIAN
  • دسته محصول : سه نظام دستگاه تراش سه نظام و چهار نظام

ابزار تراش واحد بورس انواع سه نظام دریل آچاری ته پیچ و ته کونیک در سایزهای مختلف میباشد
سه نظام آهای چاری درسایزهای زیرذ موجود میباشد
سه نظام دریل آچاری سانو

1سه نظام دریل اچاری SAN OU UNF (3/8-24) 1/5-10
2سه نظام دریل اچاری SAN OU UNF (1/2-20) 1/5-13
3سه نظام دریل اچاری SAN OU (3/8-24) 1/5-13 UNF
4سه نظام دریل اچاری SAN OU B12 1/5-10
5سه نظام دریل اچاری SAN OU B16 1/5-13
6سه نظام دریل اچاری SAN OU B18 3-16
7سه نظام دریل اچاری SAN OU UNF (5/8-16) 3-16
8سه نظام دریل اچاری SAN OU UNF (1/2-20) 3-16


سه نظام صنعتی آچاری سانو

سه نظام صنعتی اچاری SAN OU 1-10 B12
2سه نظام صنعتی اچاری SAN OU 1-13 B16
3سه نظام صنعتی اچاری SAN OU 3-16 B16
4سه نظام صنعتی اچاری SAN OU 1-16 B18
5سه نظام صنعتی اچاری SAN OU 1-16 B16
6سه نظام صنعتی اچاری SAN OU 5-20 B22
7سه نظام صنعتی اچاری SAN OU 3-16 B18


سه نظام دریل آچاری ته پیچ چام پاور

ردیف مشخصات کالا سایزمته دنباله کد کدکالا
1 سه نظام آچاری 0.3~6.5 3/8-24 6MTH-24UNF-K 11501-K
2 سه نظام آچاری 0.3~10 1/2-20 10MTH-20UNF-K 11502-K
3 سه نظام آچاری 0.3~10 3/8-24 10MTH-24UNF-K 11503-K
4 سه نظام آچاری 0.3~13 1/2-20 13MTH-20UNF-K 11506-K
5 سه نظام آچاری 0.3~13 1/2-20 13HTH-20UNF-K 11304-0
6 سه نظام آچاری 0.3~13 3/8-24 13MTH-24UNF-K 11507-K
7 سه نظام آچاری 0.3~16 5/8-16 16MTH-16UNF-K 11509-K
8 سه نظام آچاری 0.3~16 1/2-20 16MTH-20UNF-K 11510-K


ردیف مشخصات کالا سایزمته دنباله کد کدکالا قیمت
سه نظام آچاری 0.3~6.5 B10 6HTP-B10 11301-2
2 سه نظام آچاری 0.3~10 B12 10HTP-B12 11303-3
3 سه نظام آچاری 0.3~13 B16 13HTP-B16 11304-3
4 سه نظام آچاری 0.3~16 B18 16HTP-B18 11305-3
5 سه نظام آچاری 0.3~16 B16 16HTP-B16 11305-4
6 سه نظام آچاری 0.3~20 B22 19HTP-B22 11306-3

سه نظام دستگاه تراش
سه نظام دریل
سه نظام دریل
سه نظام دریل اتوماتیک
سه نظام دریل اتوماتیک
سه نظام آچاری ته پیچ
سه نظام آچاری ته پیچ
سه نظام دریل  متابو
سه نظام دریل متابو
سه نظام دریل SAN OU
سه نظام دریل SAN OU