لوگوی ابزار واحد

02166799388 | 09129497346
صفحه اصلی
درباره ما
تماس
تلفن: 02166799388 | ENGLISH | PERSIAN
  • دسته محصول : قلاویز قلاویز و حدیده

ابزار تراش واحد بورس انواع قلاویزهای دستی در سایز و برندهای مختلف میباشد

قلاویز دستی
امتداد شیارهای براده در قلاویزهای معمولی به موازات محور(مستقیم)می باشد ولی قلاویزهایی نیز وجود دارند که شیار براده آنها به صورت مارپیچ ساخته می گردد. اگر انحراف شیارهای براده این قلاویزه به سمت راست باشد،براده به سمت بیرون سوراخ هدایت شده و از آنها برای قلاویز کاری سوراخ های ته بسته استفاده می شود .چنانچه جهت پیچش شیار قلاویز به سمت چپ باشد،براده ها را از انتهای سوراخ به خارج هدایت می کند.

قلاویزها را از جنس فولاد آلیاژی در دو سیستم متریک واینچی به صورت راست گرد و چپ گرد می سازند .

جدول استاندارد قطر مته جهت سوراخکاری
قطر سوراخ برای قلاویز کاری ،کمی بزرگتر از اندازه قطر داخلی مهره در نظر گرفته شود.زیرا در اثر فشار برش ،لبه دندانها باد کرده وبه سمت خارج هدایت می شوند.در غیر این صورت علاوه بر ناصافی دندانه ها ،قلاویز در کار گیر کرده و امکان شکستن آن نیز وجود دارد.

در قطعاتی که جنس آنها نرها نرم بوده وبراده طویلی دارند ،بایستی قطر سوراخ زیادتر ازقطعاتی در نظر گرفت که جنس آنها سخت و شکننده بوده و دارای براده های کوتاهی می باشند.

پس از مته کاری بایستی لبه سوراخ را با یک مته سوراخ مخروطی90 درجه ،به اندازه نیم میلیمتر ،بزرگتر از قطر خارجی مهره خزینه کاری کرد تا قلاویز به راحتی در سوراخ جاافتاده و از ایجاد پلیسه جلوگیری شود.پس از جاافتادن قلاویز ،دسته قلاویز را باز می کنیم و با استفاده از گونیای 90 درجه ،فائم بودن امتداد قلاویز با سطح کار را کنترل می کنیم.

قلاویزهای دستی در دنده های مختلف میباشد
بعضی از برندهای قلاویز دستی عبارت اند از،قلاویز دستی فرا،قلاویز دستی سی وی سی،قلاویز دستی آلاتارياللاویز دستی فته،قلاویز دستی هانگدا

قلاویزهای دستی:
قلاویزهای دستی در ابتدا برای قلاویز کاری دستی ساخته شدند. ولی بدها کاربرد وسیعی در تولید ماشینی یافتند. قلاویزهای دستی استاندارد که از اندازه مارپیچ ماشینی (نمره صفر) آغاز می شوند در مجموعه های سه تایی ساخته می شوند. این سه قلاویز در هر مجموعه برای دندانه های شکل مارپیچ یکنواخت به شرح زیر هستند:
الف- قلاویز پیشرو:
این نوع قلاویز برای شروع قلاویز کاری به کار می روند. در این قلاویز دست کم 6 دندانه اول پخ زده شده است و سپس دندانه ها قطر کامل دارند.
ب- قلاویز میانرو:
این نوع قلاویز پس از مرحله قلاویز کاری با قلاویز پیشرو و برای ایجاد سریع دندانه ها در قطعه به کار می رود. در این قلاویز بین 3 تا 5 دندانه ای اول پخ زده شده است.
ج- قلاویز پسرو:
این نوع قلاویز برای ایجاد دندانه ها تا انتهای سوراخهای بن بست به کار می رود. تنها 5/1 دندانه اول این قلاویز پخ زده شده است.
تنها برای قلاویزکاری سوراخهای بن بست(سوراخهایی که راه به در نباشند) از هر سه تای این قلاویزها استفاده می شود و برای سوراخهای راه به در دو قلاویز پیشرو و میان رو کافی هستند.
علاوه بر قلاویزهای مورد استفاده برای دندانه های مارپیچ یکنواخت، قلاویزهایی نیز برای سایر گونه های دندانه شامل دندانه های متریک، ویت ورث، ذوزنقه ای و مریعی وجود دارد.
قلاویز دستی MM، قلاویز دستی LH ، قلاویز دستی BSW ، قلاویز دستی UNF ، قلاویز دستی UNEF ، قلاویز دستی UNC ، قلاویز دستی BSP ، قلاویز دستی BSF، قلاویز دستی BSPP، قلاویز دستی UNJC، قلاویز دستی BA، قلاویز دستی UN، قلاویز دستی TR، قلاویز دستی RC، قلاویز دستی لوله G، قلاویز دستی NPT

برای اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید
02166799388
02166784492
09129497346

قلاویز