لوگوی ابزار واحد

02166799388 | 09129497346
صفحه اصلی
درباره ما
تماس
تلفن: 02166799388 | ENGLISH | PERSIAN
  • دسته محصول : پرگار داخل گروز

گونیا های صنعتی وسایلی هستند که از آن ها برای عملیات خطکشی ،کنترل زوایا،بعضا اندازه گیری طول و کنترل تعامد،تختی و مستقیمی سطوح و ... در کارگاه و آزمایشگاه استفاده میشود

گونیا صنعتی لبه دار برای مصارف کارگاهی روزانه و برای مصارف کار با چوب نیز به کار میرود، ساخته شده از فولاد منتخب ساخته شده این گونیا ها دارای زوایای قائم دقیق داخلی و خارجی هستند

گونیا صنعتی لبه دار گروز در 9 سایز مختلف میباشد که در ابزار تراش واحد موجود میباشد که عبارت اند از:
گونیا صنعتی لبه دار مهندسی سایز 5*5
گونیا صنعتی لبه دار مهندسی سایز 6*7.5
گونیا صنعتی لبه دار مهندسی سایز 9*2
گونیا صنعتی لبه دار مهندسی سایز 11*2
گونیا صنعتی لبه دار مهندسی سایز 11.5*2
گونیا صنعتی لبه دار مهندسی سایز 17*2.5
گونیا صنعتی لبه دار مهندسی سایز 19*2
گونیا صنعتی لبه دار مهندسی سایز 23*3
گونیا صنعتی لبه دار مهندسی سایز 32*4گونیا صنعتی لبه دار مهندسی گروز،گونیا صنعتی فلزی لبه دار،گونیا صنعتی لبه دار هندی،گونیا صنعتی لبه دار میتوتویو،گونیا صنعتی لبه دار چینی،گونیا صنعتی لبه دار خوب،گونیا صنعتی لبه دار دقیق،قیمت گونیا صنعتی لبه دار گروز،فروش گونیا صنعتی لبه دار گروز، توزیع گونیا صنعتی لبه دار گروز،گونیا صنعتی لبه دار ایتالیا،گونیا صنعتی لبه دار فلزی میتوتویو،

پرگار داخل
گونیا صنعتی مهندسی گروز
گونیا صنعتی مهندسی گروز
گونیا صنعتی مهندسی 10 سانت گروز
گونیا صنعتی مهندسی 10 سانت گروز
گونیا صنعتی مهندسی 15 سانت گروز
گونیا صنعتی مهندسی 15 سانت گروز
گونیا صنعتی آهنگری دقیق گروز
گونیا صنعتی آهنگری دقیق گروز
گونیا صنعتی آهنگری دقیق گروز 10 سانت
گونیا صنعتی آهنگری دقیق گروز 10 سانت
گونیا صنعتی آهنگری 15 سانت گروز
گونیا صنعتی آهنگری 15 سانت گروز
گونیا صنعتی لبه دار گروز
گونیا صنعتی لبه دار گروز
گونیا صنعتی  لبه دار سایز 5*5 گروز
گونیا صنعتی لبه دار سایز 5*5 گروز
گونیا صنعتی لبه دار  سایز 6*7.5 گروز
گونیا صنعتی لبه دار سایز 6*7.5 گروز
گونیا صنعتی لبه دار سایز 15*10
گونیا صنعتی لبه دار سایز 15*10
گونیا صنعتی لبه دار سایز 13*20 گروز
گونیا صنعتی لبه دار سایز 13*20 گروز
گونیا صنعتی لبه دار سایز 15*25 گروز
گونیا صنعتی لبه دار سایز 15*25 گروز
گونیا صنعتی لبه دار سایز 20*30 گروز
گونیا صنعتی لبه دار سایز 20*30 گروز
گونیا مرکز یاب گروز
گونیا مرکز یاب گروز
گونیا مرکز یاب  4 سانت گروز
گونیا مرکز یاب 4 سانت گروز
گونیا مرکز یاب 7.5 سانت
گونیا مرکز یاب 7.5 سانت
صفحه گونیا چدنی گروز
صفحه گونیا چدنی گروز
صفحه گونیا چدنی
صفحه گونیا چدنی