لوگوی ابزار واحد

02166799388 | 09129497346
صفحه اصلی
درباره ما
تماس
تلفن: 02166799388 | ENGLISH | PERSIAN
  • دسته محصول : فنر هلی کویل هلی کویل

یک ابزار ساده برای نصب یا جایگذاری کردن هلی کوئل بر روی قطعه مورد نظر.
به منظور قرار دادن هلی کویل در محل مربوطه می بایست از این ابزار استفاده کرد. از این نوع ابزار بیشتر برای قرار دادن هلی کویل در سوراخ هایی که روی سطح قرار دارد استفاده میگردد.

ابزار تراش واحد فروشتده آچارهای هلی کویل در سایز های زیر میباشد
آچار هلی کویل M2
آچار هلی کویل M3
آچار هلی کویل M4
آچار هلی کویل M5
آچار هلی کویل M6
آچار هلی کویل M7
آچار هلی کویل M8
آچار هلی کویل M9
آچار هلی کویل M10
آچار هلی کویل M11
آچار هلی کویل M12
آچار هلی کویل M14
آچار هلی کویل M16
آچار هلی کویل M17
آچار هلی کویل M18
آچار هلی کویل M19
آچار هلی کویل M20
آچار هلی کویل M22
آچار هلی کویل M24
آچار هلی کویل M27
آچار هلی کویل M30
آچار هلی کویل M33
آچار هلی کویل M42
آچار هلی کویل M45
آچار هلی کویل M52

آچار هلی کویل ایرانی،آچار هلی کویل المانی،آچار هلی کویل چینی،آچار هلی کویل شمس،آچار هلی کویل فلزی،فروش آچار هلی کویل،خرید آچار هلی کویل،قیمت آچار هلی کویل،پخش آچار هلی کویل،توزیع آچار هلی کویل،آچار هلی کویل M8،قیمت آچار هلی کویل چینی،قیمت آچار هلی کویل آلمانی،پخش آچار هلی کویل ایرانی،توزیع آچار هلی کویل فلزی

فنر هلی کویل
آچار هلی کویل
آچار هلی کویل
آچار هلی کویل
آچار هلی کویل
آچار هلی کویل M2
آچار هلی کویل M2
آچار هلی کویل M3
آچار هلی کویل M3
آچار هلی کویل M4
آچار هلی کویل M4
آچار هلی کویل
آچار هلی کویل
آچار هلی کویل
آچار هلی کویل
آچار هلی کویل M12
آچار هلی کویل M12
آچار هلی کویل M16
آچار هلی کویل M16