لوگوی ابزار واحد

02166799388 | 09129497346
صفحه اصلی
درباره ما
تماس
تلفن: 02166799388 | ENGLISH | PERSIAN
  • دسته محصول : میز صلیبی ابزارالات NC-CNC

گیره زیر دریل سریع باز شو براى افزودن استحکام و پایدارى بیشتر از چدن درجه یک ساخته شده اند.
ماشینکارى دقیق سطوح گیره- شامل زاویه هاى قائم و پایه آن- باعث مى شود این گیره ها علاوه بر سطح پایه، روى سطوح جانبى هم مى توانند مورد استفاده قرار گیرند.
گیره ها مجهز به مکانیزم عملکرد سریع هستند. یک چرخش نصفه اسپیندل در جهت پادساعت گرد ، این مکانیزم را فعال مى کند. این یک ویژگى مفید براى کارهاى تکرارى بر روى قطعه کارها با اندازه هاى مختلف است.

گیره های زیر دریلی گروز محصول کشور هند میباشد

گیره زیر دریلی سریع باز شو در سایزهایمختلف میباشد که عبارت اند از:
گیره زیر دریلی سریع باز شو در سایز 9سانت* 11سانت
گیره زیر دریلی سریع باز شو در سایز 11.5سانت * 12سانت
گیره زیر دریلی سریع باز شو در سایز 15 سانت* 17سانت


گیره زیر دریلی سریع باز شو گروز،پخش گیره زیر دریلی سریع باز شو،قیمت گیره زیر دریلی سریع باز شو،فروش گیره زیر دریلی سریع باز شو،گیره زیر دریلی سریع باز شو در سایزهای مختلف ،گیره زیر دریلی سریع باز شوآلمانی،گیره زیر دریلی سریع باز شو استوک،گیره زیر دریلی سریع باز شو فولادی،گیره زیر دریلی سریع باز شو چدنی

گیره زیر دریل سریع باز شو براى افزودن استحکام و پایدارى بیشتر از چدن درجه یک ساخته شده اند.
ماشینکارى دقیق سطوح گیره- شامل زاویه هاى قائم و پایه آن- باعث مى شود این گیره ها علاوه بر سطح پایه، روى سطوح جانبى هم مى توانند مورد استفاده قرار گیرند.
گیره ها مجهز به مکانیزم عملکرد سریع هستند. یک چرخش نصفه اسپیندل در جهت پادساعت گرد ، این مکانیزم را فعال مى کند. این یک ویژگى مفید براى کارهاى تکرارى بر روى قطعه کارها با اندازه هاى مختلف است.

گیره های زیر دریلی گروز محصول کشور هند میباشد

گیره زیر دریلی سریع باز شو در سایزهایمختلف میباشد که عبارت اند از:
گیره زیر دریلی سریع باز شو در سایز 9سانت* 11سانت
گیره زیر دریلی سریع باز شو در سایز 11.5سانت * 12سانت
گیره زیر دریلی سریع باز شو در سایز 15 سانت* 17سانت


گیره زیر دریلی سریع باز شو گروز،پخش گیره زیر دریلی سریع باز شو،قیمت گیره زیر دریلی سریع باز شو،فروش گیره زیر دریلی سریع باز شو،گیره زیر دریلی سریع باز شو در سایزهای مختلف ،گیره زیر دریلی سریع باز شوآلمانی،گیره زیر دریلی سریع باز شو استوک،گیره زیر دریلی سریع باز شو فولادی،گیره زیر دریلی سریع باز شو چدنی

گیره زیر دریل سریع باز شو براى افزودن استحکام و پایدارى بیشتر از چدن درجه یک ساخته شده اند.
ماشینکارى دقیق سطوح گیره- شامل زاویه هاى قائم و پایه آن- باعث مى شود این گیره ها علاوه بر سطح پایه، روى سطوح جانبى هم مى توانند مورد استفاده قرار گیرند.
گیره ها مجهز به مکانیزم عملکرد سریع هستند. یک چرخش نصفه اسپیندل در جهت پادساعت گرد ، این مکانیزم را فعال مى کند. این یک ویژگى مفید براى کارهاى تکرارى بر روى قطعه کارها با اندازه هاى مختلف است.

گیره های زیر دریلی گروز محصول کشور هند میباشد

گیره زیر دریلی سریع باز شو در سایزهایمختلف میباشد که عبارت اند از:
گیره زیر دریلی سریع باز شو در سایز 9سانت* 11سانت
گیره زیر دریلی سریع باز شو در سایز 11.5سانت * 12سانت
گیره زیر دریلی سریع باز شو در سایز 15 سانت* 17سانت


گیره زیر دریلی سریع باز شو گروز،پخش گیره زیر دریلی سریع باز شو،قیمت گیره زیر دریلی سریع باز شو،فروش گیره زیر دریلی سریع باز شو،گیره زیر دریلی سریع باز شو در سایزهای مختلف ،گیره زیر دریلی سریع باز شوآلمانی،گیره زیر دریلی سریع باز شو استوک،گیره زیر دریلی سریع باز شو فولادی،گیره زیر دریلی سریع باز شو چدنی

گیره زیر دریل سریع باز شو براى افزودن استحکام و پایدارى بیشتر از چدن درجه یک ساخته شده اند.
ماشینکارى دقیق سطوح گیره- شامل زاویه هاى قائم و پایه آن- باعث مى شود این گیره ها علاوه بر سطح پایه، روى سطوح جانبى هم مى توانند مورد استفاده قرار گیرند.
گیره ها مجهز به مکانیزم عملکرد سریع هستند. یک چرخش نصفه اسپیندل در جهت پادساعت گرد ، این مکانیزم را فعال مى کند. این یک ویژگى مفید براى کارهاى تکرارى بر روى قطعه کارها با اندازه هاى مختلف است.

گیره های زیر دریلی گروز محصول کشور هند میباشد

گیره زیر دریلی سریع باز شو در سایزهایمختلف میباشد که عبارت اند از:
گیره زیر دریلی سریع باز شو در سایز 9سانت* 11سانت
گیره زیر دریلی سریع باز شو در سایز 11.5سانت * 12سانت
گیره زیر دریلی سریع باز شو در سایز 15 سانت* 17سانت


گیره زیر دریلی سریع باز شو گروز،پخش گیره زیر دریلی سریع باز شو،قیمت گیره زیر دریلی سریع باز شو،فروش گیره زیر دریلی سریع باز شو،گیره زیر دریلی سریع باز شو در سایزهای مختلف ،گیره زیر دریلی سریع باز شوآلمانی،گیره زیر دریلی سریع باز شو استوک،گیره زیر دریلی سریع باز شو فولادی،گیره زیر دریلی سریع باز شو چدنی

میز صلیبی
فرز انگشتی HSS ته کونیک
فرز انگشتی HSS ته کونیک