لوگوی ابزار واحد

02166799388 | 09129497346
صفحه اصلی
درباره ما
تماس
تلفن: 02166799388 | ENGLISH | PERSIAN
  • دسته محصول : گونیا آسیمتو آسیمتو

پرگار خارج دیجیتال آسیمتو محصول کشور هنگ کنگ میباشد
پرگار خارج دیجیتال آسیمتو با دقت 0.005 میباشد
پرگار خارج دیجیتال آسیمتو دارای برگ کالیبره میباشد
پرگار خارج دیجیتال برای اندازه گیری قطر خارجی محصول میباشد
پرگار خارجی دیجیتال آسیمتو تیپ A میباشد
پرگار خارجی دیجیتال در سایزهای مختلف میباشد که عبارت اند از:

پرگار خارجی دیجیتال آسیمتو20-0
پرگار خارجی دیجیتال آسیمتو30-10
پرگار خارجی دیجیتال آسیمتو40-20
پرگار خارجی دیجیتال آسیمتو50-30
پرگار خارجی دیجیتال آسیمتو60-40
پرگار خارجی دیجیتال آسیمتو

پرگار خارجی دیجیتال متوتویو،پرگار خارجی دیجیتال آسیمتو،پرگار خارجی دیجیتال آکاد،پرگار خارجی دیجیتال اینسایز،پرگار خارجی دیجیتال هلیوس آلمان،پرگار خارجی دیجیتال دقت 0.005،قیمت پرگار خارجی دیجیتال ،پخش پرگار خارجی دیجیتال فروش پرگار خارجی دیجیتال ،پرگار خارجی دیجیتال تیپAtپرگار خارجی دیجیتال آلمانی

گونیا آسیمتو
پرگار داخل دیجیتال آسیمتو
پرگار داخل دیجیتال آسیمتو
پرگار خارج دیجیتال آسیمتو 20-0
پرگار خارج دیجیتال آسیمتو 20-0
پرگار خارج دیجیتال آسیمتو50-30
پرگار خارج دیجیتال آسیمتو50-30
پرگار ساعتی خارج آسیمتو
پرگار ساعتی خارج آسیمتو
پرگار خارج ساعتی آسیمتو 30-10
پرگار خارج ساعتی آسیمتو 30-10