لوگوی ابزار واحد

02166799388 | 09129497346
صفحه اصلی
درباره ما
تماس
تلفن: 02166799388 | ENGLISH | PERSIAN
  • دسته محصول : قلاویز قلاویز و حدیده

ابزار تراش واحد بورس انواع کیت هلی کویل در سایزهای مختلف و با برندهای مختلف میباشد
کیت میلیمتری پنج سایز (کلاسیک)
كیت پنج سایز جدید: شامل ابزار نصب جدید برای پنج سایز ، قلاویز مخصوص هلی كویل، رزوه هلی کویل از هر سایز و سنبه زائده شکن
می باشد.

كیت پنج سایز M4 – M10 جدید : شامل ابزار نصب جدید برای پنج سایز ، قلاویز مخصوص هلی كویل جهت پنج سایز ، تعداد 60 عدد رزوه از هر یك از سایزهای M4 و M5 و M6 و 30 عدد رزوه از هر یك از سایزهای M8 و M10 با طول های مختلف (1.5d,1.d و 2d) ، تعداد 5 عدد سنبه زائده شكن و 5 عدد مته جهت این پنج سایز
می باشد.

كیت پنج سایز M5 – M12 جدید: شامل ابزار نصب جدید برای پنج سایز ، قلاویز مخصوص هلی كویل جهت پنج سایز ، تعداد 60 عدد رزوه از هر یك از سایزهای M5 و M6 و 30 عدد رزوه از هر یك از سایزهای M8 و M10 و M12 با طول های مختلف ( 1d ،1.5d ، 2d ) تعداد 5 عدد سنبه زائده شكن و 5 عدد مته جهت این پنج سایز می باشد.

كیت پنج سایز M6 – M14 جدید: شامل ابزار نصب جدید برای پنج سایز ، قلاویز مخصوص هلی کویل جهت پنج سایز ، تعداد 15 عدد هلی کویل جهت پنج سایز و تعداد 4 عدد سنبه زائده شکن می باشد.

كیت پنج سایز M6 و M14x1.25 جدید: شامل ابزار نصب جدید برای پنج سایز ، قلاویز مخصوص هلی کویل جهت پنج سایز ، تعداد 15 عدد هلی کویل جهت پنج سایز و تعداد 4 عدد سنبه زائده شکن می باشد.

kit3
كیت پنج سایز کلاسیک
شامل ابزار نصب کلاسیک برای پنج سایز ، قلاویز مخصوص هلی كویل جهت پنج سایز ، تعداد 15 عدد رزوه از هر سایز و تعداد 4 عدد سنبه زائده شكن می باشد.
كیت پنج سایز M5 – M12 کلاسیک شامل سایزهای M10 ، M8، M6، M5 و M12 می باشد.
كیت پنج سایز M6 – M14 کلاسیک شامل سایزهای M12 ، M10، M8، M6 و M14 می باشد.
كیت پنج سایز M6 – M14x1.25 کلاسیک شامل سایزهای M12 ، M10، M8، M6 و M14x1.25 (سایز شمع اتومبیل ) می باشد.

کیت هلیکویل شمس،خرید کیت هلیکویل،قیمت کیت هلیکویل،فروش کیت هلیکویل،قیمت کیت هلیکویل بولهف،قیمت کیت هلیکویل شمس،قیمت کیت هلیکویل وی کویل،خرید کیت هلیکویل وی کویل

قلاویز
قلاویز ماشینی
قلاویز ماشینی
قلاویز دستی
قلاویز دستی
قلاویز TR
قلاویز TR
قلاویز دنده ریز
قلاویز دنده ریز
قلاویز لوله G
قلاویز لوله G
قلاویز مهره زنی
قلاویز مهره زنی
قلاویز دنده درشت
قلاویز دنده درشت
قلاویز و فنر هلی کویل
قلاویز و فنر هلی کویل
قلاویز باکالیت یا فرمینگ
قلاویز باکالیت یا فرمینگ