لوگوی ابزار واحد

02166799388 | 09129497346
صفحه اصلی
درباره ما
تماس
تلفن: 02166799388 | ENGLISH | PERSIAN
 • دسته محصول : گونیا آسیمتو آسیمتو

ابزار واحد فروشنده انواع خط کش های مویی دقیق (چاقویی) با برند آسیمتو میباشد
خطکش های مویی در سایزهای مختلف میباشد
خط کش های مویی دقیق آسیمتو از کیفیت های خوبی برخوردار میباشد
این نوع خط کش های که اصطلاحا چاقویی نیز گفته میشود دارای برگ کالیبره میباشد
خط کش مویی دقیق در سایزهای مختللف میباشد که عبارت اند از:
خط کش مویی دقیق (خط کش چاقویی) 10 سانت
خط کش مویی دقیق (خط کش چاقویی) 15 سانت
خط کش مویی دقیق (خط کش چاقویی) 20 سانت
خط کش مویی دقیق (خط کش چاقویی) 30 سانت
خط کش مویی دقیق (خط کش چاقویی) 50 سانت

خطکش چاقویی،خط کش مویی،خط کش مویی دقیق،خط کش مویی آسیمتو،،خط کش چاقویی آسبمتو،،خط کش مویی اینسایز،خط کش مویی آکاد،خط کش مویی میتوتویو،خط کش مویی هلیوس،خط کش مویی 15 سانت آسیمتو،خط کش مویی 20 سانت آسیمتو،خط کش مویی 30 سانت،فروش ،خط کش مویی،،خط کش فروش ،خط کش چاقویی آسیمتو ،فروش خط کش اکاد،خرید خط کش میتوتویو،قیمت خط کش مویی اینسایز،قیمت خط کش چاقویی اینسایز،قیمت خط کش چاقویی هلیوس،قیمت خط کش مویی 20 سانت میتوتویو

گونیا آسیمتو
خط کش دیجیتال عمودی
خط کش دیجیتال عمودی
خط کش دیجیتال عمودی سایز 150-0 میلیمتر آسیمتو
خط کش دیجیتال عمودی سایز 150-0 میلیمتر آسیمتو
خط کش دیجیتال عمودی سایز 200-0 میلیمتر
خط کش دیجیتال عمودی سایز 200-0 میلیمتر
خط کش دیجیتال عمودی سایز 300-0 میلیمتر آسیمتو
خط کش دیجیتال عمودی سایز 300-0 میلیمتر آسیمتو
خط کش دیجیتال عمودی 600-0 میلیمتر آسیمتو
خط کش دیجیتال عمودی 600-0 میلیمتر آسیمتو
خط کش دیجیتال عمودی سایز 1000-0 آسیمتو
خط کش دیجیتال عمودی سایز 1000-0 آسیمتو
خط کش دیجیتال افقی آسیمتو
خط کش دیجیتال افقی آسیمتو
خط کش دیجیتال افقی 15 سانت آسیمتو
خط کش دیجیتال افقی 15 سانت آسیمتو
خط کش دیجیتال افقی 20 سانت آسیمتو
خط کش دیجیتال افقی 20 سانت آسیمتو
خط کش دیجیتال افقی 30 سانت آسیمتو
خط کش دیجیتال افقی 30 سانت آسیمتو
خط کش دیجیتال افقی 60 سانت آسیمتو
خط کش دیجیتال افقی 60 سانت آسیمتو
خط کش دیجیتال صنعتی افقی 45 سانت آسیمتو
خط کش دیجیتال صنعتی افقی 45 سانت آسیمتو
خط کش مویی دقیق(چاقویی)
خط کش مویی دقیق(چاقویی)
خط کش مویی دقیق 10 ساننت
خط کش مویی دقیق 10 ساننت
خط کش مویی دقیق 15 سانت
خط کش مویی دقیق 15 سانت
خط کش مویی دقیق 30 سانت
خط کش مویی دقیق 30 سانت
خط کش مویی دقیق 100 سانت
خط کش مویی دقیق 100 سانت
خط کش مویی دقیق 50 سانت
خط کش مویی دقیق 50 سانت
خط کش صنعتی مدرج
خط کش صنعتی مدرج
خط کش صنعتی مدرج 30 سانت
خط کش صنعتی مدرج 30 سانت
خط کش صنعتی مدرج 60 سانت
خط کش صنعتی مدرج 60 سانت
خط کش صنعتی مدرج 1 متری
خط کش صنعتی مدرج 1 متری
خط کش صنعتی مدرج 1.5 متری
خط کش صنعتی مدرج 1.5 متری
خط کش صنعتی مدرج 2 متری
خط کش صنعتی مدرج 2 متری