لوگوی ابزار واحد

02166799388 | 09129497346
صفحه اصلی
درباره ما
تماس
تلفن: 02166799388 | ENGLISH | PERSIAN

پرگار داخل دیجیتال آسیمتو

ابزار تراش واحد بورس انواع پرگار داخل دیجیتال آسیمتو در سایزهای مختلف میباشد
پرگار داخل دیجیتال طراحی شده برای اندازه گیری شیارهای داخلی و سایز ویژگی های داخلی دقیقو پیچیده.این پرگار دیجیتال امندازه گیری مقادیر مقایسه را فراهم میسازدو باید با استفاده از هر میکرومتر یا گیج رینگی با ابعاد تنظیم شو
پرگار داخل دیجیتال آسیمتو با دقت 0.005 میباشد
پرگار داخل دیجیتال آسیمتو محصول کشور هنگ کنگ و تحت لیسانس آلمان میباشد
پرگار داخل دیجیتال آسیمتو به دارای برگه کالیبره میباشد
پرگار داخل دیجیتال آسیمتو در سایزهای مختلف میباشد که عبارت اند از:
پرگار داخل دیجیتال تیپA با دقت 0.005 در سایز 25-5
پرگار داخل دیجیتال تیپA با دقت 0.005 در سایز 30-10
پرگار داخل دیجیتال تیپA با دقت 0.005 در سایز40-20
پرگار داخل دیجیتال تیپA با دقت 0.005 در سایز50-30
پرگار داخل دیجیتال تیپA با دقت 0.005 در سایز60-40

پرگار داخل دیجیتال آسیمتو،پرگار داخل دیجیتال میتوتویو،پرگار داخل دیجیتال اینسایز،پرگار داخل دیجیتالهلیوس آلمان،پرگار داخل دیجیتال آکد،پخش پرگار داخل دیجیتال آسیمتو، قیمت پرگار داخل دیجیتال میتوتویو،خرید پرگار داخل دیجیتال،فروش پرگار داخل دیجیتال،پرگار داخل دیجیتال با دقت 0.005،قیمت پرگار داخل دیجیتال آکاد،پرگار داخل دیجیتال کالیبره شده